Back

ⓘ खुला हाथ स्मारक भारतक भारतीय सङ्घीय क्षेत्र चण्डीगढमे रहल एक प्रतीकात्मक संरचना छी जेकर डिजाइन वास्तुकार ले कोरबुसिएर केनए अछि । ई चण्डीगढ सरकारक प्रतीक चिन्ह छ ..
खुला हाथ स्मारक
                                     

ⓘ खुला हाथ स्मारक

खुला हाथ स्मारक भारतक भारतीय सङ्घीय क्षेत्र चण्डीगढमे रहल एक प्रतीकात्मक संरचना छी जेकर डिजाइन वास्तुकार ले कोरबुसिएर केनए अछि । ई चण्डीगढ सरकारक प्रतीक चिन्ह छी जेकर अर्थ "हाथ जे द सकैत अछि आ हाथ जे ल सकैत अछि; शान्ति आ समृद्धि, आ मानव जातिक एकता" होएत अछि । ई स्मारक ले कोरबुसिएरक सभसँ पैग खुला हाथ मूर्तिक उदाहरण छी जेकर उचाई २६ मिटर अछि ।