Back

चाँगुनारायण मन्दिर - पर्यटकीय स्थलसभ. चाँगुनारायण मन्दिर क निर्माण लिच्छविकालिन राजा हरिदत्त बर्माले ईसापूर्व ३२३मा बनौने छल । नेपालक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मध् ..                                               

नेपालक हिन्दू मन्दिरसभक सूची

काष्ठमण्डप Kashthamandap. देगुतलेजु Degutaleju. चाबहिल गणेश मन्दिर Chabahil Ganesh Temple. मजिपा लाखे छें Majipa Lakhey Chhen. पचली भैरव Pachali Bhairabh. ज्ञानेश्वर महादेव र भैरवस्थान Gyaneshwor Mahadev & Bhairavsthan. बुद्धनीलकण्ठ मन्दिर Buddhanilkantha Temple. आकाश भैरव मन्दिर Akash Bhairab Temple. बटुक भैरव मन्दिर Batuk Bhairab Temple. अशोक विनायक Ashok Binayak. नरदेवी मन्दिर Naradevi Temple. रक्तकाली मन्दिर Raktakali Temple. भगवतीबहाल मन्दिर Bhagwatibahal Temple. भीमसेनस्थान Bhimsensthan. स्वयम्भूनाथ मन्दिर Swayambhunath. रणमुक्तेश्वर मन्दिर Ranamukteshwar Temple. मैतिदेवी मन्दिर Maha ...

                                               

बूढानीलकण्ठ मन्दिर

बूढानीलकण्ठ नेपालक काठमाडौं जिलाम अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल छी। ई काठमाडौं उपत्यका उत्तर तर्फ शिवपुरी डाडाक काखम अवस्थित अछि। एहि देवस्थलक लगक स्थानसभक सेहो बूढानीलकण्ठ कहैत अछि।

चाँगुनारायण मन्दिर
                                     

चाँगुनारायण मन्दिर

चाँगुनारायण मन्दिर क निर्माण लिच्छविकालिन राजा हरिदत्त बर्माले ईसापूर्व ३२३मा बनौने छल । नेपालक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मध्ये एक आर प्राचिन पुरातात्विक शिलास्तभ समेत रहल चाँगुनारायण मन्दिर भक्तपुर जिलाक चाँगुनारायण गा.वि.स.मा अवस्थित अछि। भक्तपुर नगरबाट ६ कि.मी. उत्तरमा रहल चाँगुनारायण मन्दिर ऐतिहासिक, कलात्मक र धार्मिक दृष्टिकोण सँ मात्र नैभक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रक रूपम सहो महत्वपूर्ण अछि । काठमाडौं उपत्यकाम रहल सात विश्व सम्पदा सूची मध्ये चाँगुनारायण सहो एक छी । उपत्यकाम रहल प्राचिन मन्दिरम सब्स पुरान मानल ई मन्दिरक सन् १९६९म युनेस्कोक विश्व सम्पदा सूचीम सूचिकृत केनेए छल । तेलकोट भन्ज्याङ्ग-तेलकोट डाँडा-चाँगु आवेवाला रुट उपत्यकाक सब्स बेसी निक ट्रेकिङ्ग रुट मानल जायेत अछि । साथ ई क्षेत्र नगरकोटक ट्रेकिङ करेल तथा काठमाडौं उपत्यकाक दृष्यावलोकका लेल सहो प्रसिद्ध एकछि।

                                     
 • स वयम भ न थ मन द र हन म नढ क दरव र पर सर श र पश पत न थक मन द र प टन दरव र पर सर भक तप र दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ध दन लकण ठ
 • म टर अछ सदरम क म: - भक तप र भक तप र दरब र क ष त र, नगरक ट, च ग न र यण मन द र स र यव न यक मन द र ठ म र ध र ध न र व चन आय ग न प ल द व र न र ध रण कएल
 • क र यव न यक मन द र अङ ग र ज Karyabinayak Temple क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक प रस द ध मन द र छ मन द र न प लक मन द रसभ स सम बन ध त म ड य व क म ड य
 • मह द व प र वत मन द र अङ ग र ज Mahadev Parwati Temple क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक मन द र छ मन द र न प लक मन द रसभ स सम बन ध त म ड य व क म ड य
 • क र य व न यक मन द र Karya Binayak Temple च ग न र यण मन द र Changunarayan Temple स र यव न यक मन द र Suryabinayak Temple जलव न यक मन द र Jalbinayak
 • द ग तल ज अङ ग र ज Degutaleju क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक मन द र छ मन द र न प लक ह न द धर मव ल मन द रसभक स च List of Hindu temples in Nepal
 • क म र छ अङ ग र ज Kumari Chhen क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक मन द र छ मन द र न प लक मन द रसभ स सम बन ध त म ड य व क म ड य कमन सम स ह अछ मन द रसभ
 • अङ ग र ज Ashok Binayak क ठम ड उपत यक म अवस थ त एक प रस द ध मन द र छ मन द र न प लक मन द रहर स सम बन ध त म ड य व क म ड य कमन सम स ह अछ
 • ग ल अछ ओ क ष त रम अन य महत वप र ण स म रकसभ अछ तल ज मन द र जगन न थ मन द र श वप र वत मन द र ठ ल घण ट क लभ रव, म ज द वल, क म र घर, वसन तप र दरव र
 • क ठम ड उपत यक क क ठम ड ज ल म रहल ए त ह स क नगर छ ई प रस द ध ब घभ रवक मन द र रहल अछ क ठम ड उपत यक क सबस बडक त ल ट दह अह ठ म अवस थ त अछ क र त प रम
 • म ल बनल अछ चन द र ग र नगरप ल क क क ल जनसङ ख य अछ चन द र ग र मन द र चन द र ग र चन द र ग र चन द र ग र चन द र ग र चन द र ग र चन द र ग र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
                                     
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र
 • दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण मन द र ब ढ न लकण ठ मन द र स हदरब र क ठम ड भ तरक शहर प टन शहर भक तप र

Users also searched:

चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, सुर्यविनायक नगरपालिका, नेपालक हिन्दू मन्दिरसभक सूची, नपलक, नपलम, जनगणन, षटरय, धरमहर, मनदरसभक, पलक, नपलमधरम, नपलकषटरयजनगणन, नपलकधरमहर, धरम, पलकहनमनदरसभकसच, बूढानीलकण्ठ मन्दिर, नगरपलक, गदवर, बढनलकणठ, महनगरपलक, ललतपर, उजर, उजरनवदन, ललतपरमहनगरपलक, सथयतहकनम, मनदर, नवदन, तहक, गदवरनगरपलक, भकतपर, बढनलकणठमनदर, भकतपरनगरपलक,

...

Untitled सडक विभाग.

झ्याले दरवार, मध्यकालिन दरवार, चाँगुनारायण मन्दिर, दत्तात्रय मन्दिर, पाँचतले मन्दिर लगाएतका ऐतिहासिक कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण सम्पदाका साथै डोलेश्वर महादेव,. चाँगुनारायण मन्दिर बन्यो News24. नेपालकै सर्वप्राचीन लिच्छवीकालीन चाँगुनारायणको मन्दिर यसै जिल्लाअन्तर्गत चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा अवस्थित छ । पाँचतले मन्दिर, पचपन्न झ्याले दरबार र. संक्षिप्त परिचय मध्यपुर थिमि. पतौरा पुरात्वात्विक महादेव मन्दिर पर्यटकीय क्षेत्र. बारा. गढीमाई भक्तपुर दरबार. चाँगुनारायण मन्दिर तालपोखरा रम्भादेवी मन्दिर पर्यटन क्षेत्र रामपुर. नगरपालिका. रंगशाला निर्माणका नाममा बालुवा. विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर चार नारायणमध्येको जेठो नारायण भएकाले एकादशीको दिन मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने हुनाले हरिबोधनी एकादशीको दिन सार्वजनिक. पशुपति र मनकामना खुल्यो ekagaj. भक्तपुर बजारदेखि करिब छ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा पर्ने चाँगु शिखरमा प्रसिद्ध चाँगु नारायणको मन्दिर अवस्थित छ । प्राचीन कालमा चाँगु नारायणको पर्वतलाई दोलाद्री शिखर. खेल मैदानबाट अवैध रुपमा Lokpath. चाँगुनारायण नगरपालिकाले हरिबोधिनी एकादशीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर चार नारायणमध्येको जेठो नारायणका रूपमा.

चाँगुनारायणमा आज सार्वजनिक बिदा.

१३ बस्ने चाँगुनारायण स्थानको पुजारी कृष्ण धरानन्द राजोपाध्याय । तर मौखिक रुपमा भने मन्दिर भित्र के कस्ता चिज वस्तु छन् भन्ने कुरा बुझाउनेले बुझ्नेलाई १।१ गरी बुझाई. जानकी मन्दिर पनि छिट्टै विश्व. चाँगुनारायण मन्दिर. चाँगुनारायण मन्दिरको निर्माण लिच्छविकालिन राजा हरिदत्त बर्माले ईसापूर्व ३२३मा बनाएको भन्ने भनाई पाइन्छ । नेपालको प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मध्येको. जोखिममा चाँगुनारायण मन्दिर. नगरकोट घुम्न आउने पर्यटकसँंग चाँगुनारायण नगरपालिका र काभ्रेको मण्डन देउपुर चाँगुनारायण मन्दिर अगाडि न्यु दक्षिणकाली निर्माण सेवाले पर्यटकसंग शुल्क.


नेपाली सेनाद्वारा उद्धार Nepali Army.

तर भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर भने कहिले खोलिएला भन्ने चासो धेरैको छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण मन्दिरमा दैनिक पुजारीले पुजाआजा गर्दै आएपनि भक्तजनले विशेष पूजा र. हरिबोधिनी एकादशीका दिन. चाँगुनारायण मन्दिर परिसरमा हिँड्दै वृद्ध। भूकम्पले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायणको मूल मन्दिर चर्किएको छ भने आसपासका मन्दिर भत्किएका छन्।. १८ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै. 9, 6, 79, 2074 04 27, सुगम समाज नेपाल, चाँगुनारायण 8, कल्पना बन्जारा समेत 7 जना, 9849170910 60, 57, 130, 2074 12 06, कृष्ण मन्दिर टोल सुधार समिति, सूर्यविनायक 5, भिम बहादुर भुजु समेत 7 जना, 9841117427.

DFO Bhaktapur – Official Website of DFO Bhaktapur.

Things to do. Flights. Hotels. Vacation rentals. Destination. Dates. Filters. Enter a destination or hotel. Changu Narayan Temple. Changunarayan. Changunarayan Municipality Office. Changunarayan. Changunarayan Temple ​चाँगुनारायण मन्दिर. Changunarayan. Changunarayan. Changunarayan Road. संक्षिप्त परिचय चाँगुनारायण. काठमाडौँ– चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको खेल मैदानमा ठेक्दार स्थानीयहरुले विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर सो वरिपरि रहेका. Online News Nepal News Portal Nepal Newskarobar. भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ मा रहेको चाँगुनारायण मन्दिर लिच्छविकालीन राजा हरिदत्त बर्माले ईसापूर्व ३२३ मा बनाएका हुन् । लिच्छविकालीन अर्का राजा मानदेवले वि.


चाँगुनारायण मन्दिर Sajha Post.

तर, नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरित ठेकेदार कम्पनीले बालुवा उत्खनन् गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयहरुले विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर सो. आ.ब. 2076 077 मा प्रदेश बजेटबाट सञ्चालन. काठमाडौं भूकम्प गएको १८ महिना बित्दा पनि भक्तपुर जिल्लामा पर्ने चाँगुनारायण मन्दिर अझै पुनर्निर्माण भएको छैन। लामो समय पुनर्निर्माण नहुँदा विश्वसम्पदा सूचीमा. Untitled भक्तपुर नगरपालिका. चाँगुनारायण मन्दिर ऐतिहासिक र पूरातात्विक महत्व बोकेको नेपालको प्रसिद्ध मन्दिर हो । काठमाडौँदेखि २० किलोमिटर र भक्तपुर अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक बाट.


खेल मैदानबाट अवैध रूपमा बालुवा.

तर, नगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनीले बालुवा उत्खनन गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयहरूले विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर सो. वज्रयानको मूलथलो स्वयम्भूको. शुल्क हाललाई नलिने निर्णयप्रति पर्यटन व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । चाँगुनारायण मन्दिर जाने पर्यटकसँग भने प्रवेश कर यथावत रहने चाँगुनारायण नगरपालिकाले जनाएको छ ।. संक्षिप्त परिचय भक्तपुर जि.स.स. पर्यटकीयस्थल नगरकोट र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका चाँगुनारायण मन्दिर जाने विदेशी पर्यटकसँग पर्यटन शुल्क संकलन गर्न नगरपालिकाले गत वैशाख २१ गते ३५ दिने प्रस्ताव. भएन चाँगुनारायणको पुनर्निर्माण. पशुपतिनाथ मन्दिर स्वम्भूनाथ स्तुपा बौद्धनाथ स्तुपा काठमाण्डौ दरबार स्क्वायर पाटन दरबार स्क्वायर भक्तपुर दरबार स्क्वायर चाँगुनारायण मन्दिर लुम्बिनी चितवन.

चंगु नारायण नेपाल का सबसे पुराना मंदिर YouTube.

थप. मन्त्रीको क्षमा पूजापछि चाँगुनारायण मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला. हिमालखबर शुक्रबार, ५ असोज, २०७५. A A. विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर परिसरमा. चाँगुनारायण मन्दिर चाँगुनारायण. Tag: चाँगुनारायण मन्दिर. चाँगुनारायण मन्दिरको जीर्णोद्धार सुरु, असारभित्र सकिने. चाँगुनारायण मन्दिर. चाँगुनारायण मन्दिरको जीर्णोद्धार सुरु, असारभित्र सकिने.


नगरपालिकाको पर्यटन शुल्कको.

विश्व सम्पदामा सूचीकृत चाँगुनारायण मन्दिर त्यस वरिपरि रहेका बस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले उत्खनन बन्द गर्न माग गरेका छन् । यो भक्तपरको. नगरकोट जाने पर्यटकसँग चाँगुनारायण. शिव पार्वतीको रथ यात्रा चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ८ कलमसी कल्पेश्वर महादेव तथा कालिका मन्दिर धाममा आज विसर्जन गरिएको छ । ललितपुरको बालकुमारीबाट शुरु.

चाँगुनारायण मन्दिरको जीर्णोद्धार.

अहिले यी चारै नारायण मन्दिहरुमा मेला समेत लागेको छ । शेषनारायण, विशंखुनारायण, इचंगुनारायण र चाँगुनारायण उपत्यका भित्र रहेका चार चर्चित नारायण मन्दिर हुन् ।. Hotels in Changunarayan Google Hotel Search. ६ करोड लागतमा लिच्छविकालीन शैलीकाे मन्दिर निर्माण ढाँचामा बनेको छ । चाँगुनारायण मन्दिर लिच्छविकालीन राजा हरिदत्त बर्माले इसापूर्व ३२३ मा बनाएको बताइन्छ ।.


भक्तपुरको कला कलाको अद्भूत नमुना.

पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि साँखुस्थित शालीनदीमा माधवनारायणको व्रत बसेका बर्तालु मङ्गलबार राति तीर्थयात्राका लागि चाँगुनारायण मन्दिर पुगेका छन् ।. X8kjtsfb4 प्रतिनिधि सभा. पर्यटकीयस्थल नगरकोट र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत चाँगुनारायण मन्दिर जाने विदेशी पर्यटकसँग पर्यटन शुल्क संकलन गर्न नगरपालिकाले गएको वैशाख २१ गते ३५ दिने प्रस्ताव. Changu Narayan Temple. यसरी यो मन्दिर र. भक्तपुर नगरबाट उत्तरतिर लगभग ६ कि.मी. को मन्दिर परिसरमा रहेका कलाकृति, अभिलेखहरूले यसको धार्मिक. दूरीमा चाँगुनारायण मन्दिर अवस्थित रहेको छ । यो मन्दिर. व्यवसायीद्वारा बोलपत्र बहिष्कार. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ऐतिहासिक चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्रको पुनर्निर्माण जतिसक्दो चाँडै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।.

क्रिकेट मैदान बनाउने भनिएको.

मा अवस्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कागेश्वरी महादेव मन्दिर मनोहरा खोलाको नामबाट दक्षिण पूर्वमा भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका,. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका. तले दरबार पुनर्निर्माणको अन्तिम चरण २५ सम्पदा स्थलका पुरातात्विक सम्पदाहरूको उद्धार क्षेत्रका चाँगुनारायण मन्दिर, किलेश्वर मन्दिर. प्रतिशत बाँकी मा छ भने सात तले. 2074.75 A B C D E F G H I J 1 जिल्ला प्रशासन. ललितपुरमा रहेको बगलामुखी मन्दिर । काठमाडौंको बौद्धमा रहेको बौद्ध स्तूप । काठमाडौंको न्युरोडनजिकै रहेको महांकाल मन्दिर । भक्तपुरमा रहेको चाँगुनारायण मन्दिर ।.


घर भत्कँदा पुरिएर तीनजनाको मृत्यु.

विश्व सम्पदामा सूचिकृत चाँगुनारायण मन्दिर परिसमा रहेकोे चौघेरा सत्तलको पुनःनिर्माण गर्न पुरात्व विभागले ठेक्का दिएको र दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने. Do.u.,r. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक. साई गणेश मन्दिर चर्खण्डी पात्लेटार बिरुवा सु.न.पा ४ र १ वडा मूलसाँघु दक्षीणकाली मन्दिर ठुलो ढुंगा सडक. बाँसबारी मुलपानी गाउँडोल नगरकोट सडक, चाँगुनारायण ४. भुतेखहरे. माधवनारायणका ब्रतालु. साँखु वारिपट्ट लिच्छवि कालमा निर्मित चाँगुनारायण मन्दिर छ । चाँगुनारायण विष्णुको प्रतीक हो । साँखुभित्रको विहार पनि लिच्छविकालीन रहेको तिवारी बताउँछन् ।. ६ करोड लागतमा लिच्छविकालीन Nayapage. खानी संचालन, जाेखिममा मानव बस्ती र चाँगुनारायण मन्दिर. अनलाइन दर्पण 2021 04 03. img. भक्तपुर, २२ चैत ।भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण. बौद्धनाथ चैत्यकाे उद्घाटन BBC News. चाँगुनारायण मन्दिर बन्यो दुर्गन्धित, भद्रगोल र दुर्घन्दको तस्वीर खिचेर दैनिक सयौँ आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक मन्दिर अवलोकन लागि पुगेपनि मन्दिर परिसरमा भएको.


नेपालमा धर्म.

Setting file 1 सुनवर्षी नगरपालिका,नगर. DS. 193. P39 । प्राचीन नेपाल प्राचीन नेपाल. संख्या विभागका तर्फबाट अन्वेषण तथा मन्दिर ८ देगूतलेजमन्दिर ९ सोठनारायण. उत्खनन गढमा एउटा नयाँ हिन्दू राज्यको स्थापना भयो ।. नेपालका धर्महरु. रहस्यले घेरिएको काँक्रेविहार. ऐन, २०७४, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको प्रचलित कानुन, नीति, निर्णय तथा बजेट यस नगरपालिकाभित्र प्रसिद्ध बूढानीलकण्ठ मन्दिर चण्डेश्वर मन्दिर, रूद्रेश्वर, हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीहरूको साझा आस्थाको केन्द्र, धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम.

गोदावरी नगरपालिका.

For Sale Land buy or sell new & used Real. कोरोना जितेर दुई जना घर फर्किए, आजदेखि बूढानीलकण्ठ क्षेत्र खुला युवकमा कोरोना पुष्टि भएसँगै बूढानीलकण्ठ ३ स्थित बूढानीलकण्ठ मन्दिर तथा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज. ललितपुर महानगरपालिका. बूढानीलकण्ठ मन्दिर तथा शिवपुरी. ख बूढानीलकण्ठ क्षेत्रभित्रको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक विकासको निमित्त त्यस क्षेत्रभित्रका प्राचीन, धार्मिक, साँस्कृतिक, मठ मन्दिर, धर्मशाला,. स्थानीय तहको नाम. बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्र सिल. कोरोना महामारीका कारण नौ महिनासम्म बन्द गरिएको मन्दिर आइतबारदेखि भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर खुला गर्न लागिएको बूढानीलकण्ठ नारायणस्थान.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →