Back

ⓘ युरोपेली सङ्घ युरोप महादेशमे रहल २८ टा राष्ट्रसभक एकटा राजनैतिक तथा आर्थिक सङ्घ छी । जहिमे आपसी प्रशासकिय साझेदारी होमएत अछि, जे सङ्घक सब राष्ट्रमे लागु होएत अछ ..
युरोपेली सङ्घ
                                     

ⓘ युरोपेली सङ्घ

युरोपेली सङ्घ युरोप महादेशमे रहल २८ टा राष्ट्रसभक एकटा राजनैतिक तथा आर्थिक सङ्घ छी । जहिमे आपसी प्रशासकिय साझेदारी होमएत अछि, जे सङ्घक सब राष्ट्रमे लागु होएत अछि । एकर उदय सन् १९५७ मे रोमक सन्धिद्वारा युरोपेली आर्थिक परिषदक माध्यम सँ ६ युरोपेली देशसभक आर्थिक समर्थनद्वारा भएल छल । तहि समय सँ अखन धरि अहि सङ्घमे राष्ट्सभक सङ्ख्या बढि रहल अछि । सङ्घ अखनधरि अपन नीति तथा नियमसभने परिवर्तन करैत सुधार जारी राखने अछि जेकर फल:स्वरूप ई सङ्घ दृढ बनैत गेल अछि ।

                                     

1. इतिहास

दोसर विश्वयुद्ध पश्चात युरोपक राष्ट्रसभ एकताक दिस लागल । जहि अनुरुप इटाली, बेल्जियम, फ्रान्स, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड आ पश्चिम जर्मनी मिल युरोपेली कोइला तथा स्टिल समुदायक स्थापना केलक ।

                                     
 • य र प ल फ टबल च य म प यनस प य र प ल फ टबल सङ घसभक सङ घ य इयफए क सदस य र ष ट सभब च य र प ल व ज त क फ सल करह ल ल सञ च लन करल ज एव ल प रत य ग त छ
 • न र म णक रचन त मक पहल सभक च न वम न र द शकक भ म क महत वप र ण रह त अछ य र प ल सङ घ क न नक तहत, न र द शकक ल खकक र पम द खल ज इत अछ चलच त र न र द शक
 • Danish, Low German, Sorbian, Romany, and Frisian are recognised by the European Charter for Regional or Minority Languages य र प ल सङ घ सन स
 • छल ई त स फ अछ ज ड व ड क य मर नद व र जनमत सङ ग रहद व र ब र ट न य र प ल सङ घ स ब हर आब क फ सल ब द अपन पद स इस त फ द नए छल, ज कर ब द ज ल ई
 • क ल सत त पलटक जव फम आक रमण भ ल अछ स इप रस य र प ल स गठनक सदस य छ उत तर स इप रस सब य र प ल सङ घ सदस यक सबस द र दक ष ण प र वम अछ उत तर स इप रस
 • सङ घद व र द ई क ष त रसभम व भ ज त कर द ल ग ल, जतय एकर उत तर क ष त र पर स भ यत सङ घ तथ दक ष ण क ष त र पर अम र क द व र कब ज कर ल ल ग ल एकर एक करण पर ब तच त
 • एव अह ठ मक स स क त क, आर थ क एव र जन त क गत व ध सभक क न द र छ ई य र प ल सङ घम स थ त दशम सबस बड क जनसङ ख य क अन स र शहर स ह छ आर रहन सहनक
 • म भ ल छल जर मन भ ष क प रच र - प रस रक समर थक अछ व श वक सबस प ग भ ष सङ घ छ Deutsche Welle - - जर मन र ज य प रस रक ब र डक स टर ब ब स क त ल य
 • फ र न स तथ जर मन जक य र प ल द शसभम ल कप र य ह मए ल गल छल उद य ग करण आ शहर करणक त ज गत तथ प रम पर क सम जक अवस नद व र य र प ल सम जक स ध र आ पर वर तनक
 •  प र च गल क स थ न   dark green in Europe   green आर dark grey य र प ल सङ घ   green र जध न आ प ग सहर Lisbon सरक र भ ष Portuguese क ष त र य
 • स व स सङ घ Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confoederatio Helvetica र ष ट र य व क य: ग र

Users also searched:

...