Back

ⓘ अभिषेक बच्चन जन्म: ५ फरबरी १९७६, मुम्बई, एक भारतीय हिन्दी चलचित्रक अभिनेता छी । ओ भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन आ जया बच्चनक पुत्र छी । अभिषेकक घरवाली पूर्व विश्व ..
अभिषेक बच्चन
                                     

ⓘ अभिषेक बच्चन

अभिषेक बच्चन जन्म: ५ फरबरी १९७६, मुम्बई, एक भारतीय हिन्दी चलचित्रक अभिनेता छी । ओ भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन आ जया बच्चनक पुत्र छी । अभिषेकक घरवाली पूर्व विश्व सुन्दरी आ अभिनेत्री ऐश्वर्या राय छी ।

बच्चनद्वारा अपन अभिनय करियरक शुरुआत जेपी दत्ताक रिफ्युजी २००० सँ केनए छल ।

                                     
  • ग धव क न छल ई चलच त रम म ख य कल क र अभ ष क बच चन ज न अब र हम, ईश द ओल आर उदय च पड रहल छल अभ ष क बच चन - जय द क ष त ज न अब र हम उदय च पड र म
  • चलच त रम ऋत क र शन, अभ ष क बच चन ऐश वर य र य, उदय च पड तथ ब प श बस म ख य क रद रम अछ ऋत क र शन - म स टर ए अभ ष क बच चन - जय द क ष त ऐश वर य
  • चलच त रम र त श द शम ख, अक षय क म र, अभ ष क बच चन आर ब मन इर न म ख य क रद रम अछ र त श द शम ख - ट ड अक षय क म र अभ ष क बच चन ब मन इर न - बट क पट ल ज क श र फ
  • जय बच चन भ रत य चलच त र क ष त रक एक बह प रस द ध अभ न त र तथ भ रत य र जन त ज ञ छ इन टरन ट चलच त र भण ड रणम जय बच चन
  • क रद रम अछ स फ अल ख न प र त ज न ट अरशद व रस स द ध र थ आनन द अभ ष क बच चन ज गल ह सर ज य न स ह स न ज व द ज फर कव त कप र रव ख ट ऋष ओब र य प रक श
  • चलच त रक म ख य प त र श हर ख ख न, स न स द, द प क प द क ण, ज क श र फ आ अभ ष क बच चन छ Breaking the myths about box office hits Business Standard
  • क ष ण अभ ष क जन म: मई एक भ रत य अभ न त आ ह स यक र अछ ओ म ख यर पस कम ड सरकस न मक ह स य क र यक रम आ ब ल बच चन फ ल म म अपन भ म क न र व ह
  • ऐश वर य र य बच चन जन म: नवम बर एक भ रत य अभ न त र तथ प र व म डल छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ

Users also searched:

...