Back

ⓘ भारतीय रुपया भारतक राष्ट्रिय मुद्रा छी । एकर बजार नियामक आ जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक छी । नव प्रतीक चिह्न आबै सँ पहिने रूपयाके हिन्दीमे दर्शाबैक लेल रु आ अङ् ..
भारतीय रुपया
                                     

ⓘ भारतीय रुपया

भारतीय रुपया भारतक राष्ट्रिय मुद्रा छी । एकर बजार नियामक आ जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक छी । नव प्रतीक चिह्न आबै सँ पहिने रूपयाके हिन्दीमे दर्शाबैक लेल रु आ अङ्ग्रेजीमे Re., Rs. आ Rp. क प्रयोग कएल जाएत छल ।