Back

ⓘ लाल किला मुगल साम्राज्यक लगभग २०० वर्ष, सन् १८५७ धरि निवासस्थल छल । ई भारतक राजधानी नयाँ दिल्ली सँ सटल पुरानी दिल्ली सहरमे स्थित अछि । एकर लाल रङ्गक कारण एकरा ल ..
लाल किला
                                     

ⓘ लाल किला

लाल किला मुगल साम्राज्यक लगभग २०० वर्ष, सन् १८५७ धरि निवासस्थल छल । ई भारतक राजधानी नयाँ दिल्ली सँ सटल पुरानी दिल्ली सहरमे स्थित अछि । एकर लाल रङ्गक कारण एकरा लाल किला कहल जाइत अछि । ई युनेस्को विश्व धरोहर स्थलमे सूचिकृत अछि ।

                                     
  • सम पद क ष त र छ ज भ रतक उत तर प रद श र ज यक आगर शहरम स थ त अछ एकर ल ल क ल स ह कहल ज इत अछ एकर लगभग क ल म टर उत तर - पश च मम व श व प रस द ध
  • कएल ग ल छल ई प र न द ल ल म स थ त अछ ई मस ज द ल ल आ सङ रगमरक पत थरसभ स बन ओल ग ल अछ ल ल क ल स म कऽ द र पर ज म मस ज द स थ त अछ ज भ रतक
  • आम र क ल अङ ग र ज Amer Fort य आम ब र क ल आम र सहरम अवस थ त अछ ज वर ग क ल म टर वर ग म इल म फ लल अछ ई र जस थ न र ज यक जयप र सहर स
  • Description Detailed map of Shahjehanabad Traditional House in Chandni Chowk ल ल ज न मन द र आ ग र श कर मन द र प छ स ग र द व र स स गन ज च न दन च कम स थ त
  • स म र ज यक र जध न रहल आई स ह आगर म गलक ल न इम रतसभ ज न - त ज महल, ल ल क ल फत हप र स कर आद क क रणस एक व ख य त पर यटन स थल छ ई त न इम रतसभ य न स क
  • 62म अवस थ त अछ यसक औसत उच ई म टर रहल अछ ईट नगरम पर यटकसभ ईट क ल स ह द ख सक त अछ ई क ल क न र म ण - अम शत ब द म कएल ग ल छल य ह क ल क
  • प रद श क ग व ल यर ज ल ल म स थ त क ल ओह म स एक छ एकर अतर क त कर न टकक न रग न ड क ल आ मह र ष ट रक पनह ल क ल पर स ह सभस लम ब झण ड क फहर एल ज इत
  • र शन दरव ज श म ल अछ ई व ह क बह त भवनसभक अवश ष सह अछ नक न ड दरब र, क ल अर क तथ द मर महल आद क अवश ष एतय अछ प र न शहरम फ लल ई मस ज द आ दरग ह
  • ज ल म स त क ण ड, ल ल भ रव मन द र, म त त ल ब, टण ड जलप रप त, व न ध म झरन त रक श वर मह द व, मह त र क ण, श व प र, च न र क ल ग र द व र ग र द

Users also searched:

...
...
...