Back

ⓘ उर्मिला, रामायण. उर्मिला हिन्दू महाकाव्य रामायण कऽ एक पात्र छी। ओ मिथिलाक राजा जनक आ माता रानी सुनयनाक बेटी छल। सीता हिनकर पैग बहिन छल, हिनकर विआह रामक अनुज लक् ..
उर्मिला (रामायण)
                                     

ⓘ उर्मिला (रामायण)

उर्मिला हिन्दू महाकाव्य रामायण कऽ एक पात्र छी। ओ मिथिलाक राजा जनक आ माता रानी सुनयनाक बेटी छल। सीता हिनकर पैग बहिन छल, हिनकर विआह रामक अनुज लक्ष्मण सँ भेल। लक्ष्मण आ उर्मिलाक दूटा पुत्र छल जकर नाम - अङ्गद आ चन्द्रकेतु छल। बादमे अङ्गद द्वारा अङ्गदियापुरी आर चन्द्रकेतु द्वारा चन्द्रकान्तापुरीक स्थापना कएल गेछल ।