Back

ⓘ मीना कुमारी १ अगस्त १९३३ - ३१ मार्च १९७२ भारतक एक प्रसिद्ध अभिनेत्री छल ।मीना कुमारी कऽ भारतीय सिनेमाक ट्रयाजेडी क्वीन शोकान्त महारानी सेहो कहल जाइत अछि । अभिने ..
मीना कुमारी
                                     

ⓘ मीना कुमारी

मीना कुमारी १ अगस्त १९३३ - ३१ मार्च १९७२ भारतक एक प्रसिद्ध अभिनेत्री छल ।मीना कुमारी कऽ भारतीय सिनेमाक ट्रयाजेडी क्वीन शोकान्त महारानी सेहो कहल जाइत अछि । अभिनेत्री होमए कऽ सङ्ग-सङ्गे मीना कुमारी एक बड्ड निक शायारा एवम् पार्श्व गायिका सेहो छल ।

                                     

1. जीवनी

फिल्मफेयर पुरस्कार

  • १९६६ - फिल्मफेयर उत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार - काजल
  • १९५४ - फिल्मफेयर उत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार - बैजू बावरा
  • १९५५ - फिल्मफेयर उत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार - परिनीता
  • १९६३ - फिल्मफेयर उत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार - साहिब बीबी और गगुलाम
                                     
  • द व रक ख सल प र मन थ, शक ल प र ण, क एन स ह, मदन प र क ह न र एसय सन म न क म र द ल प क म र, ज वन, ट न ट न एक फ ल च र क ट चलच त र कल पन
  • शत र घ न स न ह र ख व न द खन न ड र म द श मन द ल ल ग ह र ज श खन न म न क म र म मत ज ड र म एक न र एक ब रह मच र क तय य प रत यग त म ज त न द र
  • श म म त र र ज कप र, म त ल ल, नर ग स, ड ज ईर न स म त ब श व स, प र ण नय अ द ज क अमरन थ क श र क म र, म न क म र क मक म, ग प, प र ण, ज न व कर
  • ब लबच च प रद पम न स ह प रक शम न स ह ड म न स ह क न त म नन धर र त ब द य अभ भ वक सभ ज ञ नम न स ह स भद र क म र प रस क र प सरन प रस क र - म नव ध क र

Users also searched:

...