Back

ⓘ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटक एकटा स्वरूप छी । जे दुई क्रिकेट टिमक बिचमे प्रत्येक टिम ५० ओभरक खेल खेलैत अछि । क्रिकेट विश्वकप एहि ढाँचामे खेलल जाइत अछि । एक ..
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय
                                     

ⓘ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटक एकटा स्वरूप छी । जे दुई क्रिकेट टिमक बिचमे प्रत्येक टिम ५० ओभरक खेल खेलैत अछि । क्रिकेट विश्वकप एहि ढाँचामे खेलल जाइत अछि । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय म्याचके लिमिटेड ओभर इन्टरनेसनल क्रिकेट सेहो कहल जाइत अछि कियाकी दुनु टिमक बीच सिमित ओभरक क्रिकेट म्याच खेलल जाइत अछि ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय खेलक विकास २०अम शताब्दीक अन्तमे भेछल । पहिल एकदिवसीय म्याच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउन्डमे ५ जनवरी १९७१ क दिन अस्ट्रेलिया आ इङ्ल्यान्डक बीच खेलल गेछल । ई दुनु टिम बीच चालू तेसर टेस्ट म्याचक पहिलो तीन दिन वर्षा सँ प्रभावित भेला बाद खेल अम्पायर तथा रेफ्री म्याचके समाप्त करैक निर्णय केलक आ ओहि म्याचक स्थानमे ६ बल प्रति ओभरक प्रत्येक टिमक लेल ४० ओभरक एकदिवसीय म्याच करैक निर्णय केलक । एहि प्रकार एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय म्याचक जन्म भेल । अस्ट्रेलिया ई म्याच ५ विकेट सँ जित इतिहास बनेलक ।

                                     
 • क र क ट पर षदक सन स एस स एट सदस य र ष ट र छ हङकङ अपन पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य ख ल सन एस य कपम ख लन छल Chronology of Hong Kong cricket
 • अछ म द तब आब आब ई ख लक एकद वस य स वर प तथ ट व न ट अन तर र ष ट र य अध क ल कप र य अछ ट स ट क र क ट अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदद व र म न यत
 • अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदक एस स एट सदस य र ष ट र छ आ वर तम न अन तर र ष ट र य एकद वस य क रम ङ कम क रमक ट म छ ज क न भ एस स एट सदस य ट मक ल ल
 • ख ल ड छ ज क दशकम भ रतक र ष ट र य मह ल क र क ट ट मक ल ल एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल न छल ओ अपन कर यरम क ल वनड म य च ख ल न
 • ट म कs प र व कप त न छ ओ श र ल क क च र म ब य ट सम य न छ ज एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क टम रन बन न अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर
 • ख ल ड छ ज भ रत य मह ल क र क ट ट मक ल ल क दशकम ट स ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल न छल ओ अपन क र क ट कर यरम क ल ट स ट आ
 • क र क ट ट मस ख ल त कप त नक भ म क स ह न र व ह क नए छल ज य क एकद वस य अन तर र ष ट र य आ ट स ट क र क टम स अध क रन ब न न ए छल Player Profile
 • द य ह त आक रमक ब य ट सम य न आर अफ स प न बलर छ व अपन पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य ख ल सन म ख लन छल आ ट स ट क र क टक स र व त सन म
 • ज इत अछ ओ अपन पह ल प रथम श र ण क र क ट म य च सन म पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च सन म आ ट स ट क र क ट म य च सन म ख लन
 • ख ल ड छ ज भ रत य मह ल क र क ट ट मक ल ल क दशकम ट स ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल न छल ड यन भ रत य मह ल ट मक कप त न स ह रहल
 • ह नकर स थ न अग रपङ क त म अछ ओ अस ट र ल य क ल ल ट स ट क र क ट, अन तर र ष ट र य एकद वस य तथ ट क र क टम सहभ ग त जन ब त अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह
 • भ रत य र ष ट र य क र क ट ट मक न यम त ख ल ड छल ओ ट स ट म य च आ एकद वस य म य च ख लन छल ओ म य च फ क स ङ कऽ क रण वर षक ल ल प रत बन ध त कर द ल
 • अन तर र ष ट र य क र क ट म य च अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदद व र न र ध र त कएल ग ल एकद वस य अन तर र ष ट र य म न यत प र प त द ई ट मब च ख लल ज एवल एक
२०१९ क्रिकेट विश्वकप फाइनल
                                               

२०१९ क्रिकेट विश्वकप फाइनल

२०१९ क्रिकेट विश्वकप फाइनल, एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता २०१९ क्रिकेट विश्वकपक फाइनल खेल छी जे १४ जुलाई २०१९ कऽ दिन लर्ड्स, इङ्ल्यान्डमे खेलल गेल छल।

Users also searched:

...
...
...