Back

ⓘ आतिशबाजी मे प्रयुक्त पटाखा एवं अन्य युक्तिसभ मनोरञ्जन एवं खुशी मनेबाक लेल प्रयुक्त कम शक्तिके विस्फोटक होइत छै। आतिशबाजीमे प्रयुक्त युक्तिसभ भिन्न-भिन्न प्रकारक ..
आतिशबाजी
                                     

ⓘ आतिशबाजी

आतिशबाजी मे प्रयुक्त पटाखा एवं अन्य युक्तिसभ मनोरञ्जन एवं खुशी मनेबाक लेल प्रयुक्त कम शक्तिके विस्फोटक होइत छै। आतिशबाजीमे प्रयुक्त युक्तिसभ भिन्न-भिन्न प्रकारक होइत अछि। यी मूलतः चारि तरहके प्रभाव उत्पन्न करैत छै: तेज ध्वनि, प्रकाश, धुँआ आर हेलैत पदार्थसभ।