Back

ⓘ रतु. नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार रतुक जनसङ्ख्या १,६७९ अछि । जाहिमे ३३३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ८४० आ मह ..
रतु
                                     

ⓘ रतु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार रतुक जनसङ्ख्या १,६७९ अछि । जाहिमे ३३३ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ८४० आ महिलाक सङ्ख्या ८३९ रहल अछि ।