Back

ⓘ राकम. नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार राकमक जनसङ्ख्या ३,६४० अछि । जाहिमे ८०० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,६४७ ..
राकम
                                     

ⓘ राकम

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार राकमक जनसङ्ख्या ३,६४० अछि । जाहिमे ८०० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,६४७ आ महिलाक सङ्ख्या १,९९३ रहल अछि ।

                                     
  • र कम कर ण ल न प लक मध य - पश च म ञ चल व क स क ष त रक भ र अञ चल, द ल ख ज ल म अवस थ त ग उ व क स सम त छ द ल ख ज ल क ग व ससभ न प ल सरक र, सङ घ य म म ल
  • स थ न य तह ल ग करल क ब द द ल ख ज ल म स व कक स त तल स ग ड ग व स., र कम कर ण ल प पलक ट द ल ख, स ह स न ग व स. आ त ल प ट ग उ व क स सम त सभक
  • ल ग करल क ब द स र ख त ज ल म स व कक घ र ट क फलक ट, आग र ग उ वज ड च र, र कम क प र च र, ड ड ख ल आ ख न ख ल ग उ व क स सम त सभक म ल ए स म त ग उ प ल क

Users also searched:

...
...
...