Back

ⓘ लगाम. नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार लगामक जनसङ्ख्या ४,०७१ अछि । जाहिमे ६८५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,०३४ ..
लगाम
                                     

ⓘ लगाम

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार लगामक जनसङ्ख्या ४,०७१ अछि । जाहिमे ६८५ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,०३४ आ महिलाक सङ्ख्या २,०३७ रहल अछि ।