Back

ⓘ विजौरा. नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार विजौराक जनसङ्ख्या ५,४३८ अछि । जाहिमे १,०३६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ..
विजौरा
                                     

ⓘ विजौरा

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार विजौराक जनसङ्ख्या ५,४३८ अछि । जाहिमे १,०३६ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या २,६४४ आ महिलाक सङ्ख्या २,७९४ रहल अछि ।