Back

ⓘ अरस्तु युनानी दार्शनिक छल । ओ प्लेटोक शिष्य आ सिकन्दर महानक गुरु छल । हुनकर जन्म स्टेगेरिया नामक नगरमे भेछल । अरस्तु भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, सङ्गीत, तर्क ..
अरस्तु
                                     

ⓘ अरस्तु

अरस्तु युनानी दार्शनिक छल । ओ प्लेटोक शिष्य आ सिकन्दर महानक गुरु छल । हुनकर जन्म स्टेगेरिया नामक नगरमे भेछल । अरस्तु भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, सङ्गीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान सहित कयन विषयसभ पर रचना केनए अछि। अरस्तु अपन गुरु प्लेटोक कार्य आगा बढेनाए छल । प्लेटो, सुकरात आ अरस्तु पश्चिमी दर्शनशास्त्रक सबसँ महान दार्शनिकसभमे सँ एक छल । ओ पश्चिमी दर्शनशास्त्पर पहिल व्यापक रचना केनए छल, जहिमे नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति आ आध्यात्मक मेलजोछल । अरस्तुक राजीनीति पर प्रसिद्ध ग्रन्थ पोलिटिक्स छी ।

Users also searched:

...