Back

ⓘ टाक्सिन्दु. नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार टाक्सिन्दुक जनसङ्ख्या २,१७७ अछि । जाहिमे ५१० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ ..
टाक्सिन्दु
                                     

ⓘ टाक्सिन्दु

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार टाक्सिन्दुक जनसङ्ख्या २,१७७ अछि । जाहिमे ५१० घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,०६५ आ महिलाक सङ्ख्या १,११२ रहल अछि ।