Back

ⓘ तिङ्गला. नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार तिङ्गलाक जनसङ्ख्या ३,९२४ अछि । जाहिमे ८९४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या ..
तिङ्गला
                                     

ⓘ तिङ्गला

नेपालक वि.सं. २०६८ क जनगणना अनुसार तिङ्गलाक जनसङ्ख्या ३,९२४ अछि । जाहिमे ८९४ घरमूली अछि । ई स्थानक सन् २०११ मे भेल नेपालक जनगणना अनुसार पुरुषक सङ्ख्या १,७५६ आ महिलाक सङ्ख्या २,१६८ रहल अछि ।