Back

ⓘ तमोर नदी नेपालक प्रमुख नदी छी । कञ्चनजङ्घा हिमाल नजदिकसँ उत्पत्ति भेल तमोर नदी देशक प्रथमस्तरक नदीक रूपमे स्थापित अछि । धनकुटा जिलाक क्रमश उत्तर-पूर्वसँ दक्षिण- ..
तमोर नदी
                                     

ⓘ तमोर नदी

तमोर नदी नेपालक प्रमुख नदी छी । कञ्चनजङ्घा हिमाल नजदिकसँ उत्पत्ति भेल तमोर नदी देशक प्रथमस्तरक नदीक रूपमे स्थापित अछि । धनकुटा जिलाक क्रमश उत्तर-पूर्वसँ दक्षिण-पश्चिम भ बहयवला ई नदीक अन्तिम मिलन कोशीमे जा मिलैत अछि । तमोर नदी त्रिबेणी घाटमा पहुँचि अरुण आ सुनकोशी नदीमे मिलैत अछि आ सप्तकोशी बनैत अछि ।