Back

ⓘ अभिमान सिंह बस्नेत नेपाल एकीकरण पश्चात् पहिल सैनिक कमाण्डर छल । कीर्तिपुर कब्जा करैत क्रमम जनरल कालु पाँडेको मृत्यु भेल पश्चात ई गोर्खा सेनाक प्रधान सेनापति बना ..
अभिमान सिंह बस्नेत
                                     

ⓘ अभिमान सिंह बस्नेत

अभिमान सिंह बस्नेत नेपाल एकीकरण पश्चात् पहिल सैनिक कमाण्डर छल । कीर्तिपुर कब्जा करैत क्रमम जनरल कालु पाँडेको मृत्यु भेल पश्चात ई गोर्खा सेनाक प्रधान सेनापति बनाइवल गेल अछि । ओ असनम मान मन्दिर बनावल छेलाह जे तिलङ्गा घर अछि ।

                                     

1. सुरुवात

हुनकर जन्म सेनापति बडावीर शिवराम सिंह बस्न्यात आर शूरप्रभा थापा बस्न्यातक तेस्र पुत्रक रुपम भेल छेलाह । ओ बडभाई नाहरसिंह बस्न्यात, केहरसिंह बस्न्यात आर भाइ धोकलसिंह बस्न्यात छेलाह ।

                                     

2. मृत्यु

अभिमानसिंहलाई काला बन्जार क्षेत्र हालको मोरङ र सुनसरी क्षेत्र चढाईँ गर्न खटावल गेल छलाह । वह ज्वरोक कारण उनकर ५६ वर्षक उमेरम वि.सं १८५७ म निधन भेल ।

                                     
  • मगर मह श वर पन त क ल प ण ड श वर म स ह बस न य त र मक ष ण क वर क हरस ह बस न य त व शर ज प ण ड अभ म न स ह बस न त बलभद र श ह क र त म न स ह बस न य त
  • प ण ड क तस व र प रध नस न पत प र व ध क र व र ज थ प मगर उतर ध क र अभ म न स ह बस न त व यक त गत ज नक र जन म व स ग रख म त य व स क र त प र
  • च त र य जनरल बलभद र श ह च त र य बलभद र श ह न प लक जनरल प र व ध क र अभ म न स ह बस न त उतर ध क र क र त म न स ह बस न य त, द म दर प ण ड व यक त गत ज नक र
  • क ठम ण ड सम बन ध प त क हरस ह बस न य त, म त च त र द व प ण ड क क अभ म न स ह बस न त धर म ह न द स न क स व य द ध न प ल एक करण, न प ल - भ ट य द ध
  • ग हय द ध जनय द ध सशस त र य द ध कम ण डर बर तम न कम ण डर मह रथ प र णचन द र थ प उल ल खन य कम ण डर हर क ज क ल प ड अभ म न स ह बस न त भ मस न थ प ज गबह द र र ण

Users also searched:

...
...
...