Back

ⓘ पाटन दरवार क्षेत्र. काठमाडौं उपत्यकाक प्रसिद्ध तीन शहरसभमेसँ पाटन सबसँ पुरान शहर अछि । प्राचीनकालमे ई युपग्राम, यल, मनिङ्ल, ललितपत्तन, ललितापुरी आदि नामसँ जानल ..
पाटन दरवार क्षेत्र
                                     

ⓘ पाटन दरवार क्षेत्र

काठमाडौं उपत्यकाक प्रसिद्ध तीन शहरसभमेसँ पाटन सबसँ पुरान शहर अछि । प्राचीनकालमे ई युपग्राम, यल, मनिङ्ल, ललितपत्तन, ललितापुरी आदि नामसँ जानल जाइत छल । पाटन शहर बरदेवद्वारा स्थापना कराएल गेछल ।

पाटन दरबारक महत्त्वपूर्ण अङ्गसभमे सँ सुन्दरीचोएक छी । एतय नेवारी वास्तुकलाक अनुपम उदाहरणसभ देखल जा सकैत अछि।

                                     
  • अन तरर ष ट र य व म नस थल स वयम भ न थ मन द र हन म नढ क दरव र पर सर श र पश पत न थक मन द र प टन दरव र पर सर भक तप र दरव र पर सर क र त प र मध यप र ब ध दन थ स त प च ग न र यण
  • ध र म क र पस ग स ह प रस द ध क ष ण मन द र, अश क स तम भ, मह ब द ध, प टन दरब र क ष त र लग यत व भ न न मठ, मन द र, प ट - प व आ स तम भसभ स ह ई ज ल म ह मएस
  • चन द र ग र नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलम रहल क ठम ड ज ल म अवस थ त एक नगरप ल क छ चन द र ग र नगरप ल क स व कक
  • त रक श वर नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलम रहल क ठम ड ज ल म अवस थ त एक नगरप ल क छ त रक श वर नगरप ल क स व कक स ङल
  • न ग र ज न नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलमs रहल क ठम ड ज ल मs अवस थ त एक नगरप ल क छ न ग र ज न नगरप ल क स व कक इच ग न र यण
  • ट ख नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलमs रहल क ठम ड ज ल म अवस थ त एक नगरप ल क छ ट ख नगरप ल क स व कक झ र म ह क ल
  • श खर प र नगरप ल क न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त र अन तर गत ब गमत अञ चलमs रहल लल तप र ज ल म अवस थ त एक नगरप ल क छ श खर प र नगरप ल क क स व कक न ङ गल भ र

Users also searched:

...