Back

ⓘ नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अन्डर-१९ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमे नेपालक प्रतिनिधित्व करैत अछि । ई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क मातहतमे रहल अछि जे अन्तर्राष्ट्रिय ..
नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम
                                     

ⓘ नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम

नेपाल अन्डर-१९ राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अन्डर-१९ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमे नेपालक प्रतिनिधित्व करैत अछि । ई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क मातहतमे रहल अछि जे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद क सदस्य छी ।

                                     
  • आर फ श ख न प ल अन डर - र ष ट र य क र क ट ट म क उप कप त न अछ आर फ न प ल र ष ट र य क र क ट ट म क ख ल ड स ह अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर
  • र ज ल न प ल क र क टर अछ र ज र ज ल व श ल व र यर स ट म स न प ल प र म यर ल ग ख ल अछ र ज र ज ल न प ल अन डर - र ष ट र य क र क ट ट म क कप त न अछ
  • अन तर र ष ट र य क र क ट पर षद आइस स क दस प र ण सदस यसभ ई प रत य ग त क ल ल स वच ल त र पस य ग यत प र प त क लक न म ब य अन डर - र ष ट र य क र क ट ट म ज
  • अन डर क र क ट ट मम च नल ग ल छल सन स तम बरम ह नक अस ट र ल य क प र व कप त न म इकल क ल र क स ड न स थ त व स टर न सबअर व ड स ट र क ट क र क ट
  • न प ल क र क ट ख ल ड छ महब ब आलम ब य ह तक ब य ट सम य न आर ब य ह तक मध यम त ज गत कऽ बलर अछ महब ब आलम सन स न प ल र ष ट र य क र क ट ट मम

Users also searched:

...