Back

ⓘ रङ्ग. रंग अथवा रङ्ग प्रकाशक एकटा सम्पति छी। हरेक रंगक एकटा अपने तरंग लम्बाई होएत अछी। विज्ञानक अनुसार कोनो रङ सेहो आधारभूत Cyan, Magenta, Yello, blacK CMYK ४टा ..
रङ्ग
                                     

ⓘ रङ्ग

रंग अथवा रङ्ग प्रकाशक एकटा सम्पति छी। हरेक रंगक एकटा अपने तरंग लम्बाई होएत अछी।

विज्ञानक अनुसार कोनो रङ सेहो आधारभूत Cyan, Magenta, Yello, blacK CMYK ४टा रङसँ बनैत अछी। कोई-कोई Red, Green, Blue RGB सेहो कहैत अछी।

बहुत प्रचलित रंगसभ छी:

 • Indigo
 • Olive
 • फूस्रा
 • Turquoise
 • चाँदी
 • Aquamarine
 • Magenta
 • बैजनी
 • सफेद
 • Lime
 • काला
 • लाल
 • Violet
 • नीला
 • Cyan
 • गुलाबी
 • कैल
 • सम्तोला
 • पिला
 • Navy blue
 • हरियर
 • Maroon
 • Teal
                                     
 • ज आ गह म कऽ ब ल फल लग त अछ आमसभक ग छ पर मझर आव ज इत आ हर द श म रङ ग - ब र ग प तल सभ म डर व लग त अछ वसन त ऋत क स व गत कर क ल ल म घ मह न क प चम
 • ज एत अछ ई पक ष जल तथ जम न द न स थ नम ब स सक त अछ प न ग इनक द ह कऽ रङ ग उज जर आ क र ह एत अछ ई पक ष क आध ज वन सम द रम आ आध ज वन जम नम ब त त
 • मर च एक ख द य पद र थ छ एकर रङ ग क र ह एत अछ एकर द ध, च य र ट तरक र आद म प रय ग कएल ज एत अछ वनस पत जगत म प प पल क ल Piperaceae क मर चप प पल
 • क ल ख न य वर ग ह इत अछ जह म च रस क र य अन य रङ ग आ च रस उज जर य अन य रङ ग क ह इत अछ ख लन ह र द न ख ल ड स ह स म न यत क र आ उज जर
 • प ह न कहल ज इत अछ प र ष मय रक स न दर आ ब ल हर यर तथ स न ल लग यतक रङ ग - ब रङ ग प इख स बनल ड न आ प च छर ह इत अछ ज कर मय रद व र व श ष र प स
 • फ लक अङ ग र ज न म ज सम नम स मल क छ ई फ ल बह त क स गन ध त ह एत अछ एकर स गन ध त फ लक म ल आ गजर त आर कएल ज एत अछ एकर रङ ग प र य उज जर ह एत अछ
 • गर यस फ ल: ल ल ग र स ख ल: डन ड ब य भ ष न प ल प श क: द र स र व ल रङ ग स म र क न श न छ प न प लक झण ड ड फ ग ई ल ल ग र स डन ड आ ब य द र स र व ल
 • म अनन त ध रण कर त अछ अनन त कप स य र शम कऽ ध ग स बन त अछ ज क कम रङ ग म रङ गल ज एत अछ तथ एह म च दह ग ठ ह त अछ एह ध ग स अनन त कऽ न र म ण
 • म श रणस बन ओल ज इत अछ स स क तम प त कऽ अर थ प ल ह इत अछ इ एकर रङ ग प ल पन ल ल सफ द क द य तक छ प तल म श र ध त छ ज त ब आर जस त क स य गस
 • छल एह म द ईट रङ ग छल ल ल रङ ग ह न द सभक ल ल आ हर रङ ग म स ल मसभक ल ल ब चम एक चक र छल ब दम एह म अन य धर मसभक ल ल श व त रङ ग ज डल ग ल स वतन त रत

Users also searched:

...
...
...