Back

ⓘ शिवराज नगरपालिका. नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलमे पडैवाला शिवराज नगरपालिका मे अवस्थित अछि । कपिलवस्तु जिलाक सदरमुकाम रहल ठाम तौलिहवा ..
शिवराज नगरपालिका
                                     

ⓘ शिवराज नगरपालिका

नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलमे पडैवाला शिवराज नगरपालिका मे अवस्थित अछि । कपिलवस्तु जिलाक सदरमुकाम रहल ठाम तौलिहवा हि नगरपालिकाक केन्द्र अछि ।

                                     
  • क न न बम ज म करत कह उल ल ख कएल ग ल अछ स थ न य तह अन तर गत ग उ प ल क नगरप ल क आ ज ल सभ ज ल समन वय सम त रहव क व यवस थ अछ व डक सङ ख य सङ घ य
  • मह नगरप ल क उप - मह नगलप ल क आ नगरप ल क सभ रहल अछ न प लक पह ल नगरप ल क लल तप र नगरप ल क छ ज प ष गत घ षण भ ल छल क ठम ड मह नगरप ल क
  • त ल त तम - - - - - - - - - र पन द ह क ष णनगर - - - - - - - - - कप लवस त श वर ज - - - - - - - - - कप लवस त श रद - - - - - - - - - सल य न द ल ल - - -

Users also searched:

बाणगंगा नगरपालिका, भुमिकास्थान नगरपालिका, विजयनगर गाउँपालिका, सन्धिखर्क नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका,

...
...
...