Back

ⓘ चिनी. शक्कर, शर्करा या चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ छी । अहिमे मुख्यत: सुक्रोज, लैक्टोज आ फ्रक्टोज उपस्थित होइत है । मानवक स्वाद ग्रन्थिसभ मस्तिष्ककें एहिके ..
चिनी
                                     

ⓘ चिनी

शक्कर, शर्करा या चीनी एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ छी । अहिमे मुख्यत: सुक्रोज, लैक्टोज आ फ्रक्टोज उपस्थित होइत है । मानवक स्वाद ग्रन्थिसभ मस्तिष्ककें एहिके स्वाद मीठ बनाबैत अछि ।

                                     
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य
  • इन द रधन ष टम टरक रसम स म न य मध र म अन य प रय क त वर तन भ रत य - च न फ स ट - फ ड  न प ल मह द व प य ख न अङ ग र ज - भ रत य स न ध ज न भ रत य

Users also searched:

...
...
...