Back

ⓘ शेरबहादुर देउवा नेपाली काँग्रेसक शीर्ष नेता आ नेपालक पुर्व प्रधानमन्त्री छी । ओ एहिसँ पहिने सन् १९९५ सँ १९९७, २००१ सँ २००२ आ २००४ सँ २००५ मे प्रधानमन्त्री बनि च ..
शेरबहादुर देउवा
                                     

ⓘ शेरबहादुर देउवा

शेरबहादुर देउवा नेपाली काँग्रेसक शीर्ष नेता आ नेपालक पुर्व प्रधानमन्त्री छी । ओ एहिसँ पहिने सन् १९९५ सँ १९९७, २००१ सँ २००२ आ २००४ सँ २००५ मे प्रधानमन्त्री बनि चुकल अछि । सन् २०१६ मे भेल नेपाली काङ्ग्रेसक १३हम महाधिवेशनसँ ओ पार्टी महासचिवमे निर्वाचित भेल अछि ।

                                     
  • पद बह ल फरबर र ष ट रपत व द य द व भण ड र प र व ध क र श रबह द र द उव क र यक ल अक ट बर अगस त र ष ट रपत व द य द व भण ड र
  • न र व चन करब क ल ल प र व र ज ज ञ न न द र श हक सल हम तत क ल न प रध नमन त र श रबह द र द उव द व र सन म न र व च त भ ल प छल प रत न ध सभ क भङ ग क नए
  • न प ल श सक र ज ब र न द र प र व ध क र ग र ज प रस द क इर ल उतर ध क र श रबह द र द उव व यक त गत ज नक र जन म ज न ल ज म प टम म त य अप र ल
  • बह द र थ प प रम क ष णप रस द भट टर ई प रम ग र ज प रस द क इर ल प रम श रबह द र द उव प रस प रज वल शमस र जबर प रस प य रजङ ग थ प प रचण ड प ष पकमल द ह ल
  • र ष ट रपत व द य द व भण ड र उपर ष ट रपत नन दक श र प न प रध नमन त र श रबह द र द उव स सद स व ध न सभ सभ म ख: ओनसर घर त मगर उपसभ म ख: गङ ग प रस द य दव
  • व द य द व भण ड र - उप र ष ट रपत नन दक श र प न - प रध नमन त र श रबह द र द उव - सदनक प रवक त ओनसर घर त मगर - प रध न न य यध श ग प ल पर ज ल

Users also searched:

...