Back

ⓘ स्वाइन फ्लू एक खतरनाक भाइरस छी जे सुगरक कारण फैलैत अछी। सबसँ पहिले एकर संक्रमण मेक्सिकोक वेराक्रूज ईलाकाक सुगर फार्ममे सबसँ पहिले देखल गेल छल। एकरा कतौ-कतौ सुगर ..
स्वाइन फ्लू
                                     

ⓘ स्वाइन फ्लू

स्वाइन फ्लू एक खतरनाक भाइरस छी जे सुगरक कारण फैलैत अछी। सबसँ पहिले एकर संक्रमण मेक्सिकोक वेराक्रूज ईलाकाक सुगर फार्ममे सबसँ पहिले देखल गेल छल। एकरा कतौ-कतौ सुगर ज्वरो सेहोत कहैत अछी आर ई रोग फैलावेल मुख्यतया ४ प्रकारक भाइरससभ जिम्मेवार होएत अछी।

  • H1N2
  • H3N2 र
  • H1N1
  • H3N1

जाहिमे एखन H1N1 जे सबसँ खतरनाक भाइरस छी ओकरे संक्रमण संसारक करिब दुई सय देशसभमे देखल गेल अछी। प्रयोगशालामे कएल परीक्षणसभसँ ई रोगक भाइरसक जीन उत्तरी अमेरिकाक सुगरमे पावै वाला जीन जहिना भेल पत्ता लागल छल। जेकर कारण एकरा स्वाइन फ्लू कहल जाए लगल।