Back

ⓘ लम्बाई कोनो वस्तु क लम्बे आयाम क कहैत अछी। कोनो वस्तु क लम्बाई, ओकर दुनु साईड के बीच क दूरी क कहैत अछी। एकरा ऊंचाई से पृथक करैक लेल, ऊंचाई ऊर्ध्वाकार मे कहल जाए ..
लम्बाई
                                     

ⓘ लम्बाई

लम्बाई कोनो वस्तु क लम्बे आयाम क कहैत अछी। कोनो वस्तु क लम्बाई, ओकर दुनु साईड के बीच क दूरी क कहैत अछी। एकरा ऊंचाई से पृथक करैक लेल, ऊंचाई ऊर्ध्वाकार मे कहल जाएत अछी।