Back

ⓘ पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार प्रदान करै वाला दोसर विशिष्ट नागरिक सम्मान छी । ई सम्मान भारतक राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान कएल जाएत अछी । ई सम्मानक सुरुवात २ जनवरी १९ ..
पद्म विभूषण
                                     

ⓘ पद्म विभूषण

पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार प्रदान करै वाला दोसर विशिष्ट नागरिक सम्मान छी । ई सम्मान भारतक राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान कएल जाएत अछी । ई सम्मानक सुरुवात २ जनवरी १९५४मे कएल गेछल । भारत रत्‍न सम्मान बाद के ई दोसर विशिष्ट सम्मान छी । पद्म विभूषण बाद तेसर नागरिक सम्मान पद्मभूषण छी ।