Back

ⓘ शिमला, हिमाचल प्रदेशक राजधानी अछी । सन् १८६४ मे, शिमलाक भारतमे ब्रिटिश राजक ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कएल गेछल । ई एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल छी । शिमलाक पहाड क र ..
शिमला
                                     

ⓘ शिमला

शिमला), हिमाचल प्रदेशक राजधानी अछी । सन् १८६४ मे, शिमलाक भारतमे ब्रिटिश राजक ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कएल गेछल । ई एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल छी । शिमलाक पहाड क रानी क रूपमे सेहो पहिचानल जाएत अछी ।

                                     

1. इतिहास

१८१४-१६ क गोरखा युद्ध बाद सैनिक टुकडिक सुरक्षित भागमे आरामक लेल १८१९ मे शिमलाक स्थापना कएल गेछल । १८६४ मे शिमलाक अंग्रेजक राजधानी बनाएल छल । शिमला एक पर्यटक स्थलक रूपमे सेहो मशहूर अछी । शिमलाक खोज अंग्रेज सन् १८१९ मे कएल गेछल । चार्ल्स कैनेडी एतय पहिल ग्रीष्‍मकालीन घर बनाएल छल । १९ अम शताब्दी क अन्त्य मे एतय ब्रिटिश वाइसरोयक आवास राष्ट्रपति निवास क निर्माण भेछल । आई काईल एहीमे इन्डियन इन्स्टीट्यूट अफ एडवान्स्ड स्टडी अछी ।

                                     
  • क लक - श मल र लव अङ ग र ज Kalka Shimla Railway सन म ब र ट श श सनक ग र ष मक ल न र जध न श मल क क लक स ज डक ल ल द ल ल अम ब ल कम पन क ई र लम र गक
  • म टर फ ट धर अछ ई र लव लग यत न लग र ह म लय र लव आ क लक - श मल र लव य न स क क व श व सम पद क ष त रम स च क त अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ
  • द र ज ल ङ ह म लय र लव - सन न लग र ह म लय र लव - सन क लक श मल र लव - सन Abram, David 2003 Rough guide to India. Rough Guides
  • पह ल भ रत य मह ल छ ज क न व द श ब कक भ रतम सञ च लन क न ए छल न न श मल ह म चल प रद श स स क लक श क ष आ द ल ल व श वव द य लय स अर थश स त रम
  • फर द ब द नवम बर ह न द पञ ज ब ह म चल प रद श HP श मल जनवर ह न द अङ ग र ज जम म आ कश म र JK श र नगर
  • Zinta प र त ज न ट एक सम र हम जन म - - जनवर उमर  श मल ह म चल प रद श, भ रत व यवस य अभ न त र न र म त व यवस य सक र य वर ष सन
  • झ र र पडन ए भऽ सक त अछ न र जल करण क क रण छ ल पर ल यर स ह भऽ सक त अछ श मल म र च क समपर क म आवए क द ई घण ट स प च द न क ब द श र ह इत अछ ह ज
  • प रत य ग त व ज त ज टल एक सम र हम जन म - - नवम बर उमर  श मल ह म चल प रद श, भ रत अलम मट र स न ट ज स फ कल ज प श अभ न त र म डल, ल खक
  • र ष ट र यत भ रत य र जन त क दल भ रत य जनत प र ट ज वनस थ ड स धन ठ क र बच च न व स स थ न म ख यमन त र न व स, ओक ओवर, श मल ह म चल प रद श धर म ह न द धर म

Users also searched:

...
...
...