Back

ⓘ माउस कम्प्युटरक निर्देशन देनाए आ कर्सरक प्रयोग करऽवाला एक साधन छी । सुरुवाती माउसक पाछासँ निकल़ल तार मुसक नगडी जेहन भेलाह कारण एकर नाम माउस अर्थात मुस रहल गेल । ..
                                               

किबोर्ड

किबोर्ड अथवा कुञ्जीपाटी एक महत्वपुर्ण उपकरण छी जेकर प्रयोग कम्प्युटरम अक्षर तथा अङ्कसभ पठावैत अछि । ई कम्प्युटरक एक प्रमुख इनपुट उपकरण छी । किबोर्ड बहत प्रकारक होएत अछि। सबसँ पहिल चलनम रहल कोबोर्डको डिजाइन QWERTY छी ।

माउस
                                     

ⓘ माउस

माउस कम्प्युटरक निर्देशन देनाए आ कर्सरक प्रयोग करऽवाला एक साधन छी । सुरुवाती माउसक पाछासँ निकल़ल तार मुसक नगडी जेहन भेलाह कारण एकर नाम माउस अर्थात मुस रहल गेल । अहिमे १ सँ ६टा धरि बटनसभ होइत अछि । तहिना माउससभमे चक्राकार घिर्णी सेहो होइत अछि । सन्दफोर्ड संस्थाक पहिल माउस सन् १९६० मे निर्माण भेछल ।

                                     
  • thumb 250px म न म उस thumb 250px म न म उस तथ म क क म उस thumb 250px म न म उस म न म उस English: Minnie Mouse एक क र ट न चर त र छ ज उब व र क स
  • व य प र क र पस सफल पह ल प स छ ज ह म कम ण ड ल इन इन टरफ स कऽ बदल म म उस म उस आ ग र फ कल य जर इन टरफ स उपलब ध कर वल ग ल छल उन स सय अस स कऽ उत तर र धम
  • अक षर तथ अङ कसभ पठ व त अछ ई कम प य टरक एक प रम ख इनप ट उपकरण छ क ब र ड बहत प रक रक ह एत अछ सबस पह ल चलनम रहल क ब र डक ड ज इन QWERTY छ म उस
  • प त र तथ ब सम शत ब द क मन रञ जन द न य म ओ स स रक नय छ प छ डलक म क क म उस ड न ल ड डक आ ग फ जह न क ल पन क प त र ओ आ ह नकर कर मच र सभ बन एल चर च त
  • स ङ गस ङ ग Songsong एह क द सर सस प ग ग म छ श र षक सभक ल ल ब न क ल क कर म उस च त र पर ल ब आ एक क षण र क उत तर म र य न द व प म र य न द व पसम ह ग आम

Users also searched:

...
...
...