Back

ⓘ वसन्त पञ्चमी हिन्दूसभक पर्व छी । ई दिन विद्याक देवी सरस्वतीक पूजा कएल जाइत अछि । ई पूजा पूर्वी भारत आ नेपालमे हर्ष उल्लासक साथ मनाएल जाइत अछि । ई दिन महिलासभ पि ..
वसन्त पञ्चमी
                                     

ⓘ वसन्त पञ्चमी

वसन्त पञ्चमी हिन्दूसभक पर्व छी । ई दिन विद्याक देवी सरस्वतीक पूजा कएल जाइत अछि । ई पूजा पूर्वी भारत आ नेपालमे हर्ष उल्लासक साथ मनाएल जाइत अछि । ई दिन महिलासभ पियर वस्त्र धारण करैत अछि । ई पर्व वेदाङ्गज्योतिषकालमे वसन्त ऋतु मधु मासमे मनाएल जाइत छल । बादमे मात्र वार्हस्पत्यसंत्सरक निरयण माघ शुक्ल पञ्चमीमे मनवैलेल सुरु कएल गेल । जकरा एखनो वसन्त पञ्चमी कहल जाइत अछि ।

प्राचीन भारत आ नेपालमे पूरे सालके जे छ मौसमसभमे बाँटल जाइत छल ओहिमे वसन्त लोकसभक सभसँ मोन पोसन्द मौसम छल । जखन फूलसभ पर बहार आएल जाइत अछि, खेतमे सैरसो कऽ सोना चमके लगैत, जौ आ गहूँम कऽ बाली फले लगैत अछि, आमसभक गाछ पर मझर आवि जाइत आ हर दिशामे रङ्ग-बिरंगी पुतलीसभ मँडरावे लगैत अछि। वसन्त ऋतुक स्वागत करैक लेल माघ महिनाक पाँचम दिन एक बडका समारोह मनावल जाइत छल जाहीमे विष्णु आ कामदेवक पूजा होइत, इ वसन्त पञ्चमीक पावनि कहलावैत छल ।

                                     
  • अपन स न दर य द खब त अछ म घ मह न क श क ल पञ चम स वसन त ऋत क आरम भ ह इत अछ फ ग न आ च त र म स वसन त ऋत म नल ज इत अछ फ ग न वर षक अन त म म स छ
  • म घ श क ल प र ण म स न म ल ह स र म घ श क ल प रत पद वसन त पञ चम श र पञ चम म घ श क ल पञ चम मह श वर त र फ ल ग ण क ष ण चत दर श ग य ल प ल ह स र
  • जपम ल ज वनस थ ब रह म व हन मय र ह स र जह स Region दक ष ण एस य दक ष णप र व एस य त ब बत ज प न आ न प ल Festivals वसन त पञ चम नवर त र द व ल

Users also searched:

...