Back

ⓘ चाँदी एक धातु छी जेकर ल्याटिनममे - चिन्ह Ag रहल अछि । एकरा आर्जेन्टम वा छोटकरीमे Ag सेहो लिखल जाइत अछि। ई एक रासायनिक तत्व छी । एकर परमाणु संख्या ४७ छी । ..
चाँदी
                                     

ⓘ चाँदी

चाँदी एक धातु छी जेकर ल्याटिनममे - चिन्ह Ag रहल अछि । एकरा आर्जेन्टम वा छोटकरीमे "Ag" सेहो लिखल जाइत अछि। ई एक रासायनिक तत्व छी । एकर परमाणु संख्या ४७ छी ।