Back

ⓘ जबरजस्ती गर्भ महिलाक सन्तानक इच्छा नै भेलाक बाधो जबरजस्ती बलात्कार या कोनो उप्रतिक दबाबक कारण या कोनो भी हिंसात्मक तरिका द्वारा महिलाक गर्भ रहनाइ मुख्यतः जबरजस् ..
                                     

ⓘ जबरजस्ती गर्भ

जबरजस्ती गर्भ महिलाक सन्तानक इच्छा नै भेलाक बाधो जबरजस्ती बलात्कार या कोनो उप्रतिक दबाबक कारण या कोनो भी हिंसात्मक तरिका द्वारा महिलाक गर्भ रहनाइ मुख्यतः जबरजस्ती गर्भ कहल जाइत अछि । इ महिला प्रति करल जाइ बला दुर्व्यवहार, आपराध छी ।