Back

ⓘ मानव तस्करी यौन व्यापार, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, भाडामे सन्तानोत्पादन आ जबर्जस्ती श्रमक लेल होइ बला मानवक अवैध व्यापार छी । ई एक सामाजिक अपराध सहो छी । मानव बेचब ..
मानव तस्करी
                                     

ⓘ मानव तस्करी

मानव तस्करी यौन व्यापार, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, भाडामे सन्तानोत्पादन आ जबर्जस्ती श्रमक लेल होइ बला मानवक अवैध व्यापार छी । ई एक सामाजिक अपराध सहो छी । मानव बेचबिखन बर्तमान विश्वक सामाजिक अपराध मध्ये बहुत पैग अपराधक रूपमे रहल अछि। महिला बेचबिखनक मुख्यकारण गरीबी,सामाजिक बिभेद,अशिक्षा, अज्ञानता इत्यादि छी।

                                     
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस
  • जबरजस त गर भपतन जबरजस त व व ह जबरजस त गर भ जबरजस त व श य व त त म नव तस कर गर भवत मह ल क हत य बल त क र क य म पसम क र ग रम स म ह क बल त क रस

Users also searched:

...
...
...