Back

ⓘ सामूहिक बलात्कार व्यक्तिसभक समूह मिलि एकटा व्यक्तिक बलात्कार केनाइ सामुहिक बलात्कार छी। नेपाल लगायत विश्वक बहुतो विकासान्मूख देशसभमे सामुहिक बलात्कारक घटनासभ सा ..
सामूहिक बलात्कार
                                     

ⓘ सामूहिक बलात्कार

सामूहिक बलात्कार व्यक्तिसभक समूह मिलि एकटा व्यक्तिक बलात्कार केनाइ सामुहिक बलात्कार छी। नेपाल लगायत विश्वक बहुतो विकासान्मूख देशसभमे सामुहिक बलात्कारक घटनासभ सार्वजनिक होइत रहैत अछि । प्रायः सामुहिक बलात्कारक शिकार महिलासभ भेल पाओल जाइत अछि कतौ कतौ पुरूषसभ सहो एकर शिकार भेल सुनल जाइत अछि। खासक ई घटना महिलाके साथ होइत अछि ताहि खातिर इ महिलाक प्रती कुरुर अपराध छी ।