Back

ⓘ स्वप्न बगैंचा काठमाडौंक पर्यटकीय स्थल ठमेलक प्रवेश मार्गमे अवस्थित एक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वक स्थान अछि। वास्तुकलाक अनुपम नमूना प्रस्तुत भेल ई बगैंचा प्राक ..
                                               

केशरमहल

केशरमहल काठमाडौंमे अवस्थित एक प्राचीन कलात्मक भवन अछि। ई राणा कमाण्डर केशर सम्शेर निर्माण केने छल। केशरमहल भित्र अवस्थित स्वप्न बगैंचा पर्यटकीय केन्द्र तथा प्राकृतिक सङ्ग्राहलयक रूपमे सेहो परिचित अछि ।

स्वप्न बगैंचा
                                     

ⓘ स्वप्न बगैंचा

स्वप्न बगैंचा काठमाडौंक पर्यटकीय स्थल ठमेलक प्रवेश मार्गमे अवस्थित एक ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वक स्थान अछि। वास्तुकलाक अनुपम नमूना प्रस्तुत भेल ई बगैंचा प्राकृतिक सङ्ग्राहलयक रूपमे सेहो परिचित अछि। ई बगैंचाके कुछ सपनाक स्वर्ग कहैत अछि, तत्कालिन नेपाली सेनाका फिल्ड मार्शल केशर शमशेर जबराल युरोप भ्रमणक समय बेलायतक राजा किङ् एडवार्ड सातौंक बगैंचा अवलोकन केने छल। अहिसं प्रभावित भऽ ओ सन् १९२०मे ई बगैंचाक निर्माण केने छथि ।

                                     
  • अछ ई र ण कम ण डर क शर सम श र न र म ण क न छल क शरमहल भ त र अवस थ त स वप न बग च पर यटक य क न द र तथ प र क त क सङ ग र हलयक र पम स ह पर च त अछ

Users also searched:

...
...
...