Back

ⓘ अली, अभिनेता. अली एक भारतीय अभिनेता तथा टेलिभिजन प्रस्तोता छी जे मुख्य रूपमे तेलुगु चलचित्रमे काज करैत अछि । ओ १००० सँ अधिक तेलुगु, तमिल आ हिन्दी चलचित्रमे काज ..
                                               

सर्वाधिक अनुसरण कएल टिकटक खातासभक सूची

टिकटकमे सभसँ बेसी अनुसरण कएल प्रयोगकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाक चार्ली डि आमिलियो छी। ओकर ५ करोड़सँ बेसी अनुयायीसभ अछि। एहि सँ पूर्व, सभसँ बेसी अनुसरण कएल व्यक्तिगत खाता जर्मनीक लिसा आ लिनाक छल। ओकरसभक ३२ मिलियनसँ बेसी अनुयायीसभ छल। मार्च २०१९ मे ओ दुनू गोपनीयताक चिन्ता आ मञ्चमे ओकरसभक दिलचस्पी कम भेलाक कारण देखबैत ओसभ अप्पन खाता मेटाए लेनए छल।

अली (अभिनेता)
                                     

ⓘ अली (अभिनेता)

अली एक भारतीय अभिनेता तथा टेलिभिजन प्रस्तोता छी जे मुख्य रूपमे तेलुगु चलचित्रमे काज करैत अछि । ओ १००० सँ अधिक तेलुगु, तमिल आ हिन्दी चलचित्रमे काज केनए अछि । ओ पवन कल्याण आ पुरी जगन्नाधक चलचित्रक नियमित अभिनेता छी । ओ दुईटा फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण आ दुईटा नन्दी पुरस्कार जित चुकल अछि ।

                                     
 • करण ज हर भ रत य चलच त र क ष त रक एक अभ न त चलच त र न र म त तथ न र द शक छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ
 • ओब र य - इ स प क टर गगन स ह मह व र श ह - इ स प क टर ग प त अन कप र - अब ब स अल ग लदस त स पर ण आनन द - ज य त द शम ख, मह श क ब हन म द क न - न क त
 • ध र एक भ रत य अभ न त छ ज ट व ध र व ह क मह भ रतम अपन कर ण क क रद र कs ल ल ज नल ज इत अछ ह न कर प त र न क तन ध र स ह ब ल व ड अभ न त छ ज ज ध
 • सलम न ख न भ रत य चलच त र क ष त रक बह प रस द ध अभ न त छ अब द ल रश द सल म सलम न ख न एक भ रत य फ ल म अभ न त न र म त स मय क ग यक आर ट ल भ जन व यक त त व
 • रज म र द एक ह न द चलच त र अभ न त छ अपन अभ नय सफरक द र न ओ स अध क बल उड चलच त रसभ म क म क न अछ ओ अभ न त म र द क प त र छ रज म र द
 • अलग - अलग भऽग ल छल ई घटन ख ब चर च त भ ल छल कप ल शर म स म न चक रवर त अल असगर इन टरन ट चलच त र भण ड रणम स न ल ग र वर स न ल ग र वर बल उड हङ ग म म
 • इन सर च ऑफ म र 2003 हसरत भ ल ब श ब ग ल ए डल स लव य र - उस त द अमजद अल ख न क स ग त शब द - व भव सक स न और ग जन झ क स ग त श यर 2010 ज वन
 • क ण ल ख म ह न द चलच त रक बह प रस द ध अभ न त छ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ क ण ल ख म ट व टर पर इन टरन ट
 • द व रक द व च स प दक: एमएस श न द कल न र द शक: र म य ड कर स टन ट: म हम मद अल ज र क र ङ पटन न त य न र द शक: प एल र ज स ग तक र: र ह ल द व बर मन ग तक र:
 • रघ पत र घव र ज र म भजन ग ब कर अपन क र यर कऽ श र आत क लक द य पट य ल घर न क उस त द बड फ त ह अल ख न आ स र ग व दक उस त द स ल त न ख न क श ष य छ
 • म ट वक ल ल अभ य न प र रम भ क लक भ रतम हर य ण र ज यक मह न द रगढ जनपद स थ त अल स यदप र न मक ग मम जनवर क ग ल ब द व एव र मन व स य दव कs घर

Users also searched:

...
...
...