Back

ⓘ ल्याटिन अमेरिका अथवा ल्यातिने अमेरिका एक क्षेत्र छी । महाअमेरिकामे जतय मुख्य रूपसँ रोमान्स भाषासभ – मुख्य रूपसँ स्पेनी आ पोर्चुगेली आ किछ फ्रान्सेली – बाजल जाइत ..
ल्याटिन अमेरिका
                                     

ⓘ ल्याटिन अमेरिका

ल्याटिन अमेरिका अथवा ल्यातिने अमेरिका एक क्षेत्र छी । महाअमेरिकामे जतय मुख्य रूपसँ रोमान्स भाषासभ – मुख्य रूपसँ स्पेनी आ पोर्चुगेली आ किछ फ्रान्सेली – बाजल जाइत अछि । एकर क्षेत्रफल लगभग २१,०६९,५०० किमी २ अछि जे पृथ्वीक करिब ३.९% हिस्सा छी आ पृथ्वीक भूमिसँ १४.१% छी । सन् २०१० मे ई सम्पूर्ण क्षेत्रक जनसङ्ख्या ५.९ करोड़ सँ अधिक छल आ एकर संयुक्त जिडिपी ५१.६ खरब अमेरिकी डलर छल । ल्याटिन अमेरिकाक अपेक्षित आर्थिक विकास दर लगभग सन् २०१० मे ५.७% आ सन् २०११ मे ४% छल ।

                                     
  • स य क त र ज य अम र क स म न यत: अम र क य एस.ए. व य एस. स व ध न क सङ घ य गणतन त रम आध र त उत तर अम र क मह द शम रहल व श वक च र म प ग र ष ट र
  • फ य सन ड ज इनर आ ट ल भ जन न र म त छ फ र ब सक अन स र ओ हल उडम ल य ट न अम र क म लक सबस धन क व यक त छ आ प पल अफ एस प य न ल कऽ सर व ध क प रभ वश ल
  • ब द ध नक ख त दक ष ण आर मध य अम र क म ल क सब ल य ट न अम र क अष ट र ल य स य क त र ज य अम र क आर स प न, इट ल आर फ र न सजहन दक ष ण य र प ल म ल करसबम
  • क ष त र य आध रम ह एत अछ अफ र क स त न सदस य एस य पश च म य र प, आ ल य ट न अम र क आ क य र ब यनस द ई - द ई सदस य छ न त अछ प र व य र पस एक सदस य छ न त
  • म द एखन ई भ ष व श वव य प र पम ब जल ज एत अछ ब ल यत, स य क त र ज य अम र क क य न ड दक ष ण अफ र क अस ट र ल य आ न य ज ल य न डम म ख य ब ल क
  • क एक पत रक र छ आ ओह समय ट इम ल य ट न अम र क क ड प ट एड टर छल आ एखन न य य र कक सभस प ग स प य न श द न क आ अम र क क सभस त ज स बढ रहल सम च र
  • अटल न ट क क प रक शन लण डनस भ ल ग ल अछ आ ई मध य प र व, अफ र क आ सन स ल य ट न अम र क क स ह सम ट न अछ एकर एस य स स करण ट इम एस य हङकङस स च ल त
  • आदर शव द स ट र ज ज न य ग र क ज न य भ रत य म द द भक त यह द क स द ल य ट न प र म च य र ट र म न स सम बन ध त ज व क आध र प र म पत र प र म द वस दर शन
  • अन स रक न म प रक र स स क त क म पदण ड iv सन दर भ - य न स क क ष त र ल य ट न अम र क आ क य र ब यन स च क त इत ह स स च क त औ शत र फ ल व

Users also searched:

नेपाल मा mcc,

...
...
...