Back

ⓘ फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार - तमिल. फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार- तमिल फिल्मफेयरद्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजन कएल जाइवाला फिल्मफेयर पुरस्क ..
                                     

ⓘ फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार - तमिल

फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार- तमिल फिल्मफेयरद्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजन कएल जाइवाला फिल्मफेयर पुरस्कार- दक्षिणक एक अङ्ग छी जे तमिल सिनेमासभमे मुख्य भूमिकामे अभिनेत्रीद्वारा उत्कृष्ट अभिनयके समीक्षा करि सम्मान देल जाइत अछि। ई पुरस्कार पहिल बेर सन् १९७२ मे प्रदान कएल गेछल ।

                                     

1. टिप्पणीसभ

  • Collections. Update Video Publication. 1991.
  • The Times of India directory and year book including whos who. Times of India Press. 1984.
  • Ramachandran, T.M. 1973. Film world. 9.
                                     
  • घट ल द व र ल ख त प स तकपर आध र त अछ ई चलच त र स मन थ क फ ल मफ यर सर वश र ष ठ अभ न त र प रस क र - तम ल ज त न छल ज व वर ण क ष णनक र पम स मन थ र थ प रभ
  • तथ अभ न त र छ फ ल मफ यर उत क ष ट मह ल पद र पण दक ष ण - द वद स 2006 स त षम सर वश र ष ठ अभ न त र प रस क र - जलस 2008 फ ल मफ यर प रस क र दक ष ण
  • स मन थ एक वर ष फ ल मफ यर सर वश र ष ठ तम ल अभ न त र आ फ ल मफ यर सर वश र ष ठ त ल ग अभ न त र क प रस क र ज तऽम सफल भ ल छल द न प रस क र एक वर ष ज त व ल
  • जह म तम ल स न म स म आ घ ल ल आ त ल ग स न म वर शम जकर ल ल ह नक अपन पह ल फ ल मफ यर सर वश र ष ठ अभ न त र दक ष ण प रस क र प र प त
  • श र व त क लक, जकर ल ल ओ सर वश र ष ठ मह ल पद र पणक ल ल फ ल मफ यर प रस क र दक ष ण आ अम दक ष ण भ रत य अन तर र ष ट र य चलच त र प रस क र ज तल कल य ण क जन म
  • अप र ल सन र स म लक भ रत य चलच त र अभ न त र आ ट ल भ जन प रस त तकर त छ ज म ख य र पस तम ल आ मलय लम चलच त रसभक सङ ग त ल ग स न म म क म
  • स थ प त कर च कल अछ अखनधर कङ गन एक र ष ट र य चलच त र प रस क र आ च र ट फ ल मफ यर प रस क र प र प त कर च कल अछ रण वकक जन म भ रतक ह म चल प रद शम

Users also searched:

...
...
...