Back

ⓘ मोती या मुक्ता एक कठोर पदार्थ छी जे मुलायम ऊतकसभ वला जीवसभ द्वारा ज्न्माओल जाइत अछि। रासायनिक रूपसँ मोती सूक्ष्म क्रिटलीय रूपमे कैल्सियम कार्बोनेट छी जे जीवसभ द ..
मोती
                                     

ⓘ मोती

मोती या मुक्ता एक कठोर पदार्थ छी जे मुलायम ऊतकसभ वला जीवसभ द्वारा ज्न्माओल जाइत अछि। रासायनिक रूपसँ मोती सूक्ष्म क्रिटलीय रूपमे कैल्सियम कार्बोनेट छी जे जीवसभ द्वारा संकेन्द्रीय स्तर मे निक्षेप करिके बनाओल जाइत अछि। आदर्श मोती ओकरा मानल जाइत अछि जे पूर्णतः गोल आ चिकन होइ, लेकिन अन्य आकारक मोती सेहो पाओल जाइत अछि। बढ़िया गुणवत्ता वला प्राकृतिक मोती प्राचीन कालसँ ही बहुत मूल्यवान होइत अछि। एकरा रत्नक रूपमे या सौन्दर्य प्रसाधनक रूपमे उपयोग होइत रहल अछि।

                                     

1. प्रकार

मोती तीन प्रकारक होइत अछि-

 • १ केवीटी - सीपक भितरसँ अपरेसन करि फारेन बडी चढ़ाक मोती तैयार कएल जाइत अछि। एकर प्रयोग अङगुठी आर लोकेट बनाबऽमे होइत अछि। चमकदार होबऽके कारण एकटा मोतीक मोल हजारो रुपैयामे होइत अछि।
 • २ गोनट - एहिमे प्राकृतिक रूपसँ गोल आकारक मोती तैयार होइत अछि। मोती चमकदार आ सुन्दर सेहो होइत अछि। एक मोतीक मोल आकार आ चमकक अनुसार १ हजार सँ ५० हजार धरि होइत अछि।
                                     
 • भ गम ब टन अछ पह ल भ गक न म न न - दमन न न क अर थ छ ट आ द सर भ गक न म म त - दमन म त क अर थ प ग छ न न दमनम द ईट प ग सहरसभ रहल अछ न न दमनम
 • ल ह र सहरम अवस थ त अछ क ल क भ तर श श महल, आलमग र ग ट, न लख प व ल यन आ म त मस ज द द खल ज सक त अछ ई क ल फ ट लम ब आ फ ट च ड अछ म नल
 • ब म आ ख स महल द ह न द व न - ए - ख स आन तर क द श य कल क त द व न - ए - ख स म त मस ज द Red Fort Complex - UNESCO World Heritage Centre द ल ल पर यटन ल ल
 • म त क न म स वर प र न न हर छल ओ म त ल ल न हर क असगर प त र छल ह नक छ ड म त ल ल न हर क त न ब ट स ह छल न हर कश म र व शक स रस वत ब र ह मण छल जव हरल ल
 • भ जप र मन द र एक एत ह स क दर शन य स थल छ लक ष म न र यण म द र, भ प ल भ जप र म त मस ज द, भ प ल त ज - उल - मस ज द, भ प ल श कत महल, भ प ल और सदर म ज ल, भ प ल ग हर
 • श रव श हद व र बन एल ग ल छल य न स क द व र ई दरब रक अजरब ज नक व स त कल क म त वर ण त कएल ग ल अछ ई र जध न शहर ब क क भ तर अवस थ त अछ ई दरब रक भ तर
 • ब स शत ब द म ज मह र ज भ प न द रर स हक श सनक लम प र भ ल ओल ड म त ब ग महलक अब र ष ट र य ख ल स स थ न बन द न अछ महलक र जस थ न श ल क
 • जन म जनवर कऽ पटन म भ ल छल ह नकर म त क न म रत न द व आ प त क न म म त ल ल म द छल ह नकर व द य लय ज वन पटन क स न ट म इकल स क लम भ ल छल एकर ब दम
 • म ख य पकव न उत पत त स थ न द ल ल क ष त र व र ज य भ रत य उपमह द व प Creator म त महलक क न दन ल ल ग जर ल म ख य स मग र सभ म र ग म ध, तन द र मस ल व भ न नत
 • त र थ स थलम स एक छ एह क अत र क त, ई ज ल म स त क ण ड, ल ल भ रव मन द र, म त त ल ब, टण ड जलप रप त, व न ध म झरन त रक श वर मह द व, मह त र क ण, श व

Users also searched:

...