Back

ⓘ अली अब्बास जफर एक भारतीय चलचित्र निर्देशक आ पटकथा लेखक छी । ओ अपन पहिल दु चलचित्रसभ, प्रेमप्रसङ्गयुक्त नाट्य मेरे ब्रदर की दुल्हन आ एक्शन नाट्य गुन्डे क लेल उदा ..
                                               

टाइगर जिन्दा है

टाइगर जिन्दा है एक आगामी भारतीय अली अब्बास जफरद्वारा निर्देशित बलिउड फिल्म छी । ई २०१२ मे ऐल फिल्म एक था टाइगरके दोसर भाग छी आर टाइगरक दोसर फिल्म शृङ्खला छी । ई फिल्म २२ दिसम्बर २०१७ मे रिलीज होएत । फिल्ममे एक बेर फेरोसँ सलमान खान आर क्याटरिना कैफक साथमे देखब ।

अली अब्बास जफर
                                     

ⓘ अली अब्बास जफर

अली अब्बास जफर एक भारतीय चलचित्र निर्देशक आ पटकथा लेखक छी । ओ अपन पहिल दु चलचित्रसभ, प्रेमप्रसङ्गयुक्त नाट्य मेरे ब्रदर की दुल्हन आ एक्शन नाट्य गुन्डे क लेल उदारवादी सफलता हासिल केने अछि ।

                                     
  • भ रत अल अब ब स जफर द व र न र द श त एव अत ल अग न ह त र अलव र ख न अग न ह त र भ षण क म र, क ष ण क म र, न ख ल नम त आ सलम न ख न द व र स य क त र प स
  • ट इगर ज न द ह एक आग म भ रत य अल अब ब स जफरद व र न र द श त बल उड फ ल म छ ई म ऐल फ ल म एक थ ट इगरक द सर भ ग छ आर ट इगरक द सर फ ल म श ङ खल
  • पञ ज ब हरय णव ड ड ह ल द अश म अहल व ल य ह न द ट इगर ज न द ह प र ण अल अब ब स जफर ह न द पद म वत न गमत सञ जय ल ल भन स ल ह न द

Users also searched:

...