Back

ⓘ नेपालक जनयुद्ध सरकार आ संसदिय दलसभ तथा माओबादी विद्रोहिसभक बिचक संघर्ष छी । सशस्त्र रूपक ई युद्ध १९९६ सँ २००६ धरि सतत् चलल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी द्वारा १ फा ..
नेपालक जनयुद्ध
                                     

ⓘ नेपालक जनयुद्ध

नेपालक जनयुद्ध सरकार आ संसदिय दलसभ तथा माओबादी विद्रोहिसभक बिचक संघर्ष छी । सशस्त्र रूपक ई युद्ध १९९६ सँ २००६ धरि सतत् चलल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी द्वारा १ फागुन २०५२ वि.सं धरि ई युध्द नेपालक राजतन्त्रक अन्त्य आ संघीय गणतन्त्रकऽ स्थापनाक लेल लक्षित छल । ई २१ नवम्बर २००६ कऽ दिन तत्कालीन सरकार आ माओबादी विद्रोहीक बिच भेल बृहत शान्ति सम्झौतामे टुंगिएल।

                                     
  • न प लक स व ध न क ध र अन स र सङ घ य ल कत न त र क गणतन त र न प लक म ल स रचन सङ घ, प रद श आ स थ न य तह कर तह ह इत आ न प लक र ज य शक त क प रय ग
  • व भ जन व क स क ष त रसभ अञ चलसभ ज ल सभ ग व ससभ व द श क सम बन ध सम बन ध त व षय प रज त न त र क आन द लन जनय द ध अन य र ष ट रसभ एटलस र जन त प र टल v t e
  • न प लक स व ध न अन स र स थ न य तह ग उ प ल क नगरप ल क आ ज ल सभ छ ग उ प ल क एक भ ग ल क तथ श सक य तह छ जकर क र यक र ण अङ ग ग उ क र यप ल क
  • र ष ट रपत क र यक र ह इत अछ आ ह नकर भ म क प रत क त मक स वर पक ह इत अछ न प लक स व ध नक ध र म र ष ट रपत क सम बन धम स व ध न क व यवस थ कएल ग ल अन स र
  • Gaupalika अन व द: ग र म ण नगरप ल क ग उ व क स सम त क व स त र कर बन एल ग ल न प लक नव स थ प त स थ न य प रश सन क एक ई छ व स स लम सङ घ य म म ल तथ
  • न प ल स न न प लक र ष ट र य स न छ न प लक अन तर म स व ध न क अन स र न प ल स न क ब स क कम न ड न म न अन स र अछ न प लक अन तर म स ब ध न क
  • न प लक स व ध नक ध र द व र सङ घ, प रद श आ स थ न य तह कर तहक र ज यक म ल स रचन ह मएक व यवस थ कर ओह ध र क उपध र आ द व र स थ न य तह
  • ज ठ अभ गमन त थ ज ठ ज ल ल समन वय सम त क न त त व उपसच वल गर न OnlineKhabar, म घ अभ गमन त थ म घ न प लक स व ध न

Users also searched:

...