Back

ⓘ शिरकावा-गो आ गोकयामाक ऐतिहासिक गाँउ. युनेस्को शिरकावा-गो र गोकयामाको ऐतिहासिक गाँउ विकिभोएज सँ यात्रा सहयोगी जापानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची सँ सम्बन्धित ..
शिरकावा-गो आ गोकयामाक ऐतिहासिक गाँउ
                                     

ⓘ शिरकावा-गो आ गोकयामाक ऐतिहासिक गाँउ

  • युनेस्को
  • शिरकावा-गो र गोकयामाको ऐतिहासिक गाँउ विकिभोएज सँ यात्रा सहयोगी
  • जापानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची सँ सम्बन्धित मिडिया विकिमिडिया कमन्समे सेहो अछि।
  • शिरकावा-गो र गोकयामाको ऐतिहासिक गाँउ सँ सम्बन्धित मिडिया विकिमिडिया कमन्समे सेहो अछि।