Back

ⓘ दक्षिण-पूर्व क्युबाक पहिल कफी बगानक सांस्कृतिक परिदृश्य क्युबाक विश्व सम्पदा क्षेत्र छी । ई क्षेत्रके युनेस्को सन २००० मे विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा कएल गेछल । ..
दक्षिण-पूर्व क्युबाक पहिल कफी बगानक सांस्कृतिक परिदृश्य
                                     

ⓘ दक्षिण-पूर्व क्युबाक पहिल कफी बगानक सांस्कृतिक परिदृश्य

दक्षिण-पूर्व क्युबाक पहिल कफी बगानक सांस्कृतिक परिदृश्य क्युबाक विश्व सम्पदा क्षेत्र छी । ई क्षेत्रके युनेस्को सन २००० मे विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा कएल गेछल । ई क्युबाक सानटिएगोमे अवस्थित अछि |