Back

ⓘ सलोङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो को विश्व सम्पदा क्षेत्र छी । ई क्षेत्रके युनेस्को सन १९८४ मे विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा कएल गेछल । ..
सलोङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्ज
                                     

ⓘ सलोङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्ज

सलोङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो को विश्व सम्पदा क्षेत्र छी । ई क्षेत्रके युनेस्को सन १९८४ मे विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा कएल गेछल ।