Back

ⓘ पोर्टो प्रिन्सिस भूमिगत नदी राष्ट्रिय निकुञ्ज या पोर्टो प्रिन्सिस भूमिगत नदी फिलिपिन्सक पोर्टो प्रिन्सेस नजिक पलवानमे अवस्थित संरक्षित क्षेत्र छी। ई युनेस्कोक व ..
पोर्टो प्रिन्सिस भूमिगत नदी राष्ट्रिय निकुञ्ज
                                     

ⓘ पोर्टो प्रिन्सिस भूमिगत नदी राष्ट्रिय निकुञ्ज

पोर्टो प्रिन्सिस भूमिगत नदी राष्ट्रिय निकुञ्ज या पोर्टो प्रिन्सिस भूमिगत नदी फिलिपिन्सक पोर्टो प्रिन्सेस नजिक पलवानमे अवस्थित संरक्षित क्षेत्र छी। ई युनेस्कोक विश्व सम्पदा सूचीमे सूचीकृत अछि।