Back

ⓘ ओखलढुङ्गा जिला नेपालक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रक सगरमाथा अञ्चलमे पडैवाला पहाडी जिलामे सँ एक छी। पूर्वसँ पश्चिमतर्फ क्रमश चौडा होएत गेल ई जिलाक तीन दिशासँ नदी छुट ..
                                               

सिद्धिचरण नगरपालिका

सिद्धिचरण नगरपालिका पूर्वी नेपालक सगरमाथा अञ्चलक ओखलढुङ्गा जिलाक एकटा नगरपालिका छी । ई ओखलढुङ्गा जिलाक सदरमुकाम सहो छी । साबिक ओखलढुङ्गाक वडा नम्बर ७ रहेको ठाँम

ओखलढुङ्गा जिला
                                     

ⓘ ओखलढुङ्गा जिला

ओखलढुङ्गा जिला नेपालक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रक सगरमाथा अञ्चलमे पडैवाला पहाडी जिलामे सँ एक छी। पूर्वसँ पश्चिमतर्फ क्रमश चौडा होएत गेल ई जिलाक तीन दिशासँ नदी छुट्टेने अछि। उत्तरमे सोलुखुम्बु जिला, दक्षिणमे उदयपुर आ सिन्धुली जिलासँ जोडल ई जिलाक पूर्वमे खोटाङ जिलासँ दुधकोशी नदी आ पश्चिममे रामेछाप जिलासँ लिखू नदी छुट्टेने अछि। नेपालक ७५ जिलामे सँ जनसङ्ख्याक हिसाबमे ५९अम स्थान आ क्षेत्रफलक हिसाबसँ ६८अम स्थान ओगट्ने ई जिलाक कूल भू-भागमे सँ सदरमुकाम ओखलढुङ्गा बजारसँ बहुत कम क्षेत्र पूर्वमे आ बहुतरास क्षेत्र पश्चिममे पडैत अछि । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठक जन्म भूमि समेत कहिक पहिचानल जाइवाला ई साहित्यिक उर्वर भूमिमे अभिरवंशी गोपालवंशी एवं किराँतवंशी राजासभ राज्य कएल पवैत अछि। वि.सं २०१८ सालक प्रशासनिक विभाजन पूर्व हालक सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा आ खोटाङ जिलासभ पूर्व ३ नम्बर ओखलढुङ्गामे पडैत छल।

                                     
 • ज डल क भ र पल ञ च क ज ल च नस स म ज डल द लख आर ओखलढ ङ ग ज ल आर तर ई ज डल स न ध ल ज ल क ब चक वर ग क ल म टरक ई ज ल पर य प त श र त आर स धन
 • प र व - स नसर आ धनक ट पश च म - धन ष आ स न ध ल उत तर - भ जप र, ख ट ङ आ ओखलढ ङ ग दक ष ण - स रह आ सप तर क ष त रफल: - वर ग क ल म टर औसत लम ब ई: -
 • सगरम थ अञ चलक ओखलढ ङ ग ज ल क एकट नगरप ल क छ ई ओखलढ ङ ग ज ल क सदरम क म सह छ स ब क ओखलढ ङ ग क वड नम बर रह क ठ म बर न ल ओखलढ ङ ग ज य म र सल ल र
 • स म न - प र व - सङ ख व सभ आ भ जप र ज ल पश च म - द लख आ र म छ प ज ल उत तर - च नक त ब बत, दक ष ण - ओखलढ ङ ग आ ख ट ङ ज ल क ष त रफल: - ह क टर औसत लम ब इ:
 • क ठम ड ज ल ल न प लभ ष म य ज ल ल न प लक र जध न ज ल छ न प ल अध र ज यक मध य पह ड प रद शम प र वम स ग भञ ज य ङ, पश च मम व डभञ ज य ङ, उत तरम
 • पड व ल स प स ख ल क स म न बन प र व नम वर आ प र व नम वर क ष त रक ओखलढ ङ ग आ भ जप र ग ड श सन कर त छल स थ न य तहम मझ व आमच क, ख ट ङ ग, छ ल व र
 • ख दब र स नसर इनर व त ह रथ म म य ङल ङ ख ट ङ द क त ल ओखलढ ङ ग ओखलढ ङ ग सप तर र जव र ज स र ह स र ह स ल ख म ब सल ल र उदयप र ग इघ ट
 • डड ल ध र ज ल अङ ग र ज Dadeldhura District स न सह यत ज नक र न प लक स द र - पश च म ञ चलक मह क ल अञ चलक एकट पह ड ज ल छ एह ज ल क स म न प रवम
 • ध द ङ न प लक मध यम ञ चल व क स क ष त रक ब गमत अञ चलम अवस थ त मध य पह ड ज ल छ उत तर ह म लय पर वतसस दक ष णक मह भ रत पर वत श र ङ खल तक फ लल न प लक एकम त र
 • क इभ र न प लक प र व ञ चल व क स क ष त रक सगरम थ अञ चल, ओखलढ ङ ग ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण
 • जन तरख न न प लक प र व ञ चल व क स क ष त रक सगरम थ अञ चल, ओखलढ ङ ग ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण
 • क न त द व न प लक प र व ञ चल व क स क ष त रक सगरम थ अञ चल, ओखलढ ङ ग ज ल म अवस थ त एकट ग उ व क स सम त छ न प लक क ष त र य वर ग करण

Users also searched:

okhaldhunga map, चम्पादेवी गाउँपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका, सुनकोसी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुली,

...
...
...