Back

ⓘ लाओसक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची. सन् २०१४ धरि लाओसक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्य ..
                                     

ⓘ लाओसक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि लाओसक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।