Back

ⓘ बज्जिका. भाषा परिवार: लिपितिरहुत लिपि,देवनागरी,कैथी भाषा कोड:आइएसओ ६३९-३– भाषाविद् सूची मै-बज् बज्जिका मैथिली भाषाक बोली छै । इ भाषा नेपालक रौतहट आ भारतक बिहार ..
                                     

ⓘ बज्जिका

भाषा परिवार:

लिपितिरहुत लिपि,देवनागरी,कैथी भाषा कोड:आइएसओ ६३९-३– भाषाविद् सूची मै-बज्

बज्जिका मैथिली भाषाक बोली छै । इ भाषा नेपालक रौतहट आ भारतक बिहार प्रान्तक चम्पारण तथा मुजफ्फरपुर जेहन उत्तरपुरवीया भागमें बोलल जाइछै ।

                                     
  • बज ज क न प ल आर भ रतम ब जल ज य बल भ ष आछ इ म थ ल क उपभ ष अछ
  • श भ अग ह जन म जनवर प रक श त क त ओझर एल ड ह कथ - क व य सत ज कथ स ग रह त सर ब र आ कथ क व य बज ज क छ द व भ स
  • अछ एत श क ष क म ध यम ह न द उर द आ अ ग र ज अछ ल क न ब ल - च ल म बज ज क आर म थ ल ज एत अछ म थ ल क ष त र क पर ध स थ त इ ज ल उपज ऊ क ष प रद श
  • awa भ जप र bh, bho बह ङ ख म ल म ब lif मगर mgp, mrd म थ ल mai अ ग क बज ज क थ र the, thl, thq, thr, tkt मण ड र र ई क र त त म ङ taj, tdg, tge, tmk
  • समय य ट स आध क र क भ ष सभ म थ ल भ जप र आ न प ल अन य भ ष सभ बज ज क थ र आ उर द एचड आई न य न स क षरत ल ङ ग क अन प त
  • छ क म थ ल क स ग कत क षड य त र भ रहल छ क कन क ट ढ ब ज त म थ ल बज ज क अ ग क म ग र य आ आर कत क भ ष म पर णत भ ज यत छ क म द स गलत छ क

Users also searched:

...