Back

ⓘ कुड़िग्राम जिला. कुडिग्राम बङ्गलादेशक उत्तरी क्षेत्रम परैवाला एक जिला छी । ई जिला रङ्गपुर जिलाम अछि । ब्रिटिश सरकार पहिल बेर २२ अप्रिल १९७५ म कुडिग्राम महाकामा ..
कुड़िग्राम जिला
                                     

ⓘ कुड़िग्राम जिला

कुडिग्राम बङ्गलादेशक उत्तरी क्षेत्रम परैवाला एक जिला छी । ई जिला रङ्गपुर जिलाम अछि । ब्रिटिश सरकार पहिल बेर २२ अप्रिल १९७५ म कुडिग्राम महाकामा स्थापना भेछल । सर विलियम हन्टर कुडिग्रामक वणन करैक क्रमम एकरा कुडिगञ्ज कहने छल । एहि जिलाम अाठ थानासभ रहल अछि जेहिम - कुडिग्राम, लालमुनिरहट, उलीपुर, चलमारी, राउमारी, फुलबारी, नगेशवार आ भुरुनगमाडि अछि । ई सन् १९८४ फेब्रुअरी १ क दिन जिलाम परिणत भेछल । एहि जिलाम हाल ९ टा उप-जिलासभ अछि ।